ม.แม่โจ้ เปิดตัวใช้นาโนไนท์ ซิลเวอร์สเปรย์ พ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 ปฏิบัติการยับยั้งการระบาดของโรคล่าสุด ร่วมกับเอกชน ส่งมอบให้ จ.เชียงใหม่ 300 ลิตร

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563  รศ.ดร. ระพีพันธ์ แดงตันกี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปางช้างแม่แตง ส่งมอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ นาโนไนน์ ซิลเวอร์สเปรย์ ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 300 ลิตร โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 บริเวณโดยรอบสถานีขนส่งและสถานีรถไฟ ซึ่งออกฤทธิ์ได้ดีกว่าแอลกอฮอล์ นาน 7-14 วัน

ขณะนี้ ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้นำผลิตภัณฑ์นาโนไนน์ซิลเวอร์สเปรย์ เข้าใช้ฉีดพ่นในพื้นที่ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยผนึกกำลังกับทางคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปฏิบัติการเพื่อร่วมกับยับยั้งการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

รศ.ดร. ระพีพันธ์ แดงตันกี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อดีตหัวหน้าศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมนาโนและไบโอพลาสติก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กล่าวว่า “ผลิตภันฑ์ซิลเวอร์นาโนนี้วิจัยสำเร็จเมื่อ 8 ปีที่แล้วในปี 2554 ซิลเวอร์นาโนเป็นเทคโนโลยีจิ๋วที่ใช้ป้องกันเชื้อโรคอย่างแพร่หลายในต่างประเทศโดยเฉพาะทางการแพทย์ ได้ผลิตยาป้องกันการติดเชื้อให้กับรถพยาบาลและเครื่องสำอาง แต่มีราคาแพงและผลิตได้อย่างจำกัด ดังนั้น จึงได้วิจัยโดยการใช้เม็ดเงินบริสุทธิ์ 99.99 เปอร์เซ็นต์ผลิตซิลเวอร์นาโน เป็นการลดต้นทุนและทำให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีนาโนได้ง่ายขึ้น เทคโนโลยีนาโนซิลเวอร์เป็นการใช้ประจุบวกวงนอกของอิเลคตรอนของเงินบริสุทธิ์ เข้าทำลายผนังเซลล์ของเชื้อโรค ส่งผลให้เชื้อโรคหยุดการเจริญเติบโตและตายในที่สุด  ในด้านความปลอดภัยมีผลวิจัยรับรอง ไม่มีผลต่อความเป็นพิษของเซลล์เนื้อเยื่อมนุษย์ หากจะมีการก็เกิดขึ้นได้กับคนที่ไม่สามารถใส่เครื่องประดับเงินได้เท่านั้น ซึ่งก็สามารถพัฒนาขึ้นมาได้จนเป็นผลิตภัณฑ์นาโนสเปรย์ฆ่าเชื้อได้ มีประสิทธิภาพไม่ด้อยกว่าแอลกอฮอล์เลยและไม่มีผลเสียต่อร่างกาย มีความปลอดภัยสูง นอกจากนี้ข้อดีของซิลเวอร์นาโนคือสามารถออกฤทธิ์ได้ยาวนาน 7-14 วัน”

การใช้งานซิลเวอร์นาโน ต้องผลิตโดยการควบคุมของนักวิจัย และมีผลการวิเคราะห์ทดสอบจนได้มาตรฐานและมีผลการนำไปใช้ประโยชน์ก่อนที่จะนำไปใช้จริง เป็นสิ่งจำเป็นและมีผู้เชี่ยวชาญควบคุมโดยเฉพาะ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  รศ.ดร. ระพีพันธ์ แดงตันกี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. (087) 052-4141