ตราฉัตร มอบข้าวสารช่วยวิกฤต COVID-19

ตราฉัตร มอบข้าวสารช่วยวิกฤต COVID-19

ผศ.(พิเศษ) นพ. ปิยพันธ์ พฤกษพานิช ผช.ผอ.รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ด้านระบบห้องปฏิบัติการ รับมอบข้าวสารตราฉัตรไลท์ ขนาด 5 กิโลกรัม จำนวน 1,500 กิโลกรัม จาก นางสาวสุทธินันท์ สันติประเสริฐ ผู้จัดการฝ่ายขาย RU Health & Wellness ผู้แทนจาก    ข้าวตราฉัตร

เพื่อร่วมสนับสนุนแบ่งเบาภาระต่อบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วย ทำงานอย่างหนักและต่อเนื่อง ในช่วงวิกฤต COVID-19 และข้าวตราฉัตรขอส่งกำลังใจให้ทุกท่าน ต่อสู้กับเหตุการณ์ Covid-19 ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

 

 

บทความก่อนหน้านี้แปลงใหญ่ 500 ไร่ ที่สกลนคร ผสมผสาน มะละกอ ขนุน มะนาว ปาล์มน้ำมัน
บทความถัดไปโรงเรียนดี กิจกรรมเด่น โรงเรียนบ้านกุดฮู กุสุมาลย์ สกลนคร