วิศวฯ มทร.ศรีวิชัย สร้างกล่องป้องกันเชื้อไวรัสฟุ้งกระจาย มอบให้กับทีมแพทย์ รับมือ โควิด -19

คณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยร่วมกันวางแผน นำทีมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ร่วมกันสร้างกล่องป้องกันเชื้อไวรัสฟุ้งกระจาย แทนการใช้วัสดุจาก PVC ซึ่งมีความคงทนและความปลอดภัยในการใช้งานค่อนข้างน้อย  เพื่อนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่ จังหวัดสงขลา เพื่อใช้ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โควิด- 19 ให้กับทีมแพทย์และพยาบาล

รศ. จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า เบื้องต้นได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลสงขลา ทางโรงพยาบาลต้องการกล่องป้องกันเชื้อไวรัสกระจาย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลที่ต้องเปลี่ยนสายท่อหายใจสำหรับผู้ป่วย ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสนอแนวคิดแก่คณาจารย์ และบุคลากร เพื่อร่วมกันออกแบบและผลิตกล่องป้องกันเชื้อไวรัส โดยนำต้นแบบมาจากต่างประเทศ ก่อนจะมีการดัดแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของบุคลากรทางการแพทย์

นายไกรวิทย์ ชูชาติ วิศวกรรมควบคุม สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ หนึ่งในทีมงานสร้างกล่องป้องกันเชื้อไวรัสฟุ้งกระจาย ได้ดำเนินการนำกล่องต้นแบบ ซึ่งผลิตจากแผ่นอะคริลิค ขนาดความหนา 4 มิล มีช่องสำหรับแพทย์และช่องสำหรับให้พยาบาลได้ทำงานร่วมกันได้ สามารถโยกย้าย ยกทำความสะอาดได้สะดวก น้ำหนักไม่เยอะเกินไป แต่หากขนาดของอะคริลิคบางกว่า 4 มิล ก็จะไม่มีความคงทนแข็งแรง สำหรับการตัดแผ่นอะคริลิคนั้นใช้เครื่องเลเซอร์ คัตติ้ง ในการตัดแผ่นอะครีลิก 1 ชิ้นส่วน ใช้เวลาในการตัด 5 นาที ขนาดของแผ่นอะครีลิกที่ได้จะตรงตามความต้องการ มีความสวยงาม ในการนำแต่ละชิ้นส่วนมาประกอบกันจะใช้น้ำยาประสานอะครีลิก ซึ่งมีความคงทน ติดแน่น ไม่รั่วซึม ก่อนที่จะผลิตเพื่อนำไปใช้จริง ทางคณะผู้จัดทำได้ทำการผลิตกล่องต้นแบบและได้นำไปทดลองลองใช้ในห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลสงขลา โดยมีแพทย์และพยาบาลได้ทำการทดลองใช้ และได้ข้อเสนอ เพื่อนำกลับไปแก้ไขและพัฒนาให้ได้กล่องป้องกันเชื้อไวรัสฟุ้งกระจายที่ได้มาตรฐานเหมาะสมกับการใช้งานของบุคลากรทางการแพทย์

ขณะนี้ทางผู้จัดทำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการผลิตกล่องป้องกันเชื้อไวรัสฟุ้งกระจายเพื่อทำการส่งมอบให้กับโรงพยาบาลที่มีความต้องการ เบื้องต้น ได้ส่งมอบให้กับโรงพยาบาล บางแก้ว และยังเร่งผลิตเพื่อส่งไปยังโรงพยาบาลจะนะ โรงพยาบาลพัทลุง และยังมีโรงพยาบาลที่ต้องการอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งกล่องป้องกันเชื้อไวรัสฟุ้งกระจาย ใช้ต้นทุนประมาณ 2,000 บาท (เฉพาะแผ่นอะครีลิก) ใน1 วัน จะผลิตได้ 2 กล่อง เนื่องจากต้องใช้ความละเอียดอย่างมากในการผลิต และเพื่อการนำไปใช้ที่ปลอดภัย ใช้งานได้จริงไม่ก่อให้เกิดความเสียงต่อบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล และในอนาคตอันใกล้นี้ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ยังมีแนวคิดในการออกแบบอุปกรณ์อื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อช่วยกันต่อต้านโควิด -19 ต่อไป