การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) แจ้งข่าวดี หลังประเทศมาเลเซียตกลงเปิดด่านส่งออกปาดังเบซาร์ให้ประเทศไทย เพื่อส่งออกวัตถุดิบยางพาราเข้าสู่ประเทศมาเลเซียเพิ่มขึ้น

นายขจรจักษณ์ นวลพรมสกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังจากที่ กยท. ได้เร่งประสานงานร่วมกับจังหวัดสงขลา ผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา สถานกงสุลมาเลเซีย กระทรวงคมนาคม และกระทรวงความมั่นคงของมาเลเซีย เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อขอให้ทางรัฐบาลมาเลเซียอนุญาตเปิดด่านนำเข้ายางพาราจากประเทศไทย ผลล่าสุดทางประเทศมาเลเซียได้ตอบตกลงให้มีการเปิดด่านปาดังเบซาร์ ด่านขนส่งทางรถไฟเพิ่ม โดยจะเริ่มเปิดด่านในวันที่ 6 เมษายน 2563 นี้ ซึ่งในแต่ละเที่ยวรถไฟประเทศไทยจะต้องส่งเจ้าหน้าที่ประจำรถไฟ จำนวน 19 คน เพื่อดูแลตู้คอนเทนเนอร์สินค้าที่จะนำเข้าสู่ประเทศมาเลเซีย และต้องผ่านการตรวจคัดกรองของประเทศมาเลเซียทุกครั้ง

สุดท้ายนี้ กยท. คาดหวังให้พี่น้องเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยางพารา มีช่องทางการส่งออกยางพาราเพิ่มขึ้น ภายใต้สถานการณ์วิกฤตจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในขณะนี้ เพื่อลดผลกระทบในเรื่องราคายาง และตลาดการส่งออกยาง
ซึ่ง กยท. ขอเป็นกำลังใจ และพร้อมจะเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน