วว. ถ่ายทอดความรู้ “สร้างมูลค่าเพิ่ม ผลิตภัณฑ์จากยางพารา”

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วม “งานยางพาราและงานกาชาด จังหวัดบึงกาฬ จัดโดยความร่วมมือของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และจังหวัดบึงกาฬ ระหว่าง วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ 

ในการนี้ วว. ร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยียางพารา ณ เวทีเสวนา โดย นายบวร นฤภัย นักทดลองวิทยาศาสตร์วิจัย เป็นผู้แทนจากศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ วว. บรรยายเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพาราเพื่อสร้างมูลค่า ให้ความรู้แก่ผู้ร่วมสัมมนา นับตั้งแต่โครงสร้างและสมบัติพื้นฐานของยางพารา การปรับปรุงสมบัติของยางพาราให้ดีขึ้น สารเคมีพื้นฐานที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง อาทิ สารวัลคาไนซ์ สารตัวเติม สารตัวเร่งปฏิกิริยา และสารตัวกระตุ้น เป็นต้น ตลอดจนกระบวนการผลิตถุงมือผ้าเคลือบยาง ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ 4-5 เท่า ของยางดิบ พร้อมยกตัวอย่างการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และเกษตรกรชาวสวนยาง ที่ทาง วว. ได้นำ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เข้าไปช่วยปรับปรุงผลิตภัณฑ์จนประสบความสำเร็จ

กระบวนการในการผลิตโฟมยางพารา กระบวนการผลิตแผ่นยางปูพื้น ตลอดจนการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อมองหาโอกาสในการทำธุรกิจสำหรับผลิตภัณฑ์จากยางพารา และการดำเนินงานของโครงการ “คูปองวิทย์ เพื่อ OTOP” ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินงานบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัด ได้แก่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), (สนช.) เป็นต้น เพื่อดำเนินการพัฒนาพร้อมกับยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ด้วยการมอบ “คูปองวิทย์ เพื่อ OTOP” สำหรับการพัฒนาใน 6 เรื่อง คือ พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบกระบวนการผลิต ออกแบบเครื่องจักร พัฒนาระบบมาตรฐาน โดยทีมนักวิจัย วว. มุ่งเน้นการใช้ วทน. ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางเพื่อให้มีมูลค่าสูงมากขึ้น เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง

นอกจากนี้ ภายในงานยางพาราและงานกาชาด จังหวัดบึงกาฬ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ วว. ยังได้ร่วมจัดแสดงผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่นำไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มชาวสวนยาง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ ในบู๊ธของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ชมงานอย่างมาก

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพาราเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้ที่ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ, วว. โทร. (02) 577-9427, (02) 577-9425 (ในวันและเวลาราชการ) หรือ Email: [email protected], [email protected]