ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ชีวิตมีสุข อยากมีสุขภาพดีเชิญมาที่ “กาดแม่โจ้ 2477”

กาดแม่โจ้ 2477”  ตลาดเพื่อคนรักสุขภาพ ตลาดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอย่างยั่งยืน  ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค  สินค้ามีความหลากหลาย  มีคุณภาพและปลอดภัย ราคาที่เป็นธรรม  พร้อมเสริฟสุขภาพดี มีความสุขให้กับทุกท่านเป็นประจำ ทุกวัน ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์  ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร  ศิริโภคากิจ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  กล่าวว่า “กาดแม่โจ้ 2477 ถือเป็นตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ได้มีการแบ่งโซนการจำหน่ายเป็น 3 ส่วน คือ 1.)โซนกาดหมั้ว จำหน่ายอาหารพื้นเมือง ผลผลิตเกษตรชุมชนเครือข่าย    วิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งกิจกรรมการจำหน่ายอาหารเมนูต่างๆ ของนักศึกษาในโครงการปลูกผักแลก  ค่าเทอม 2.)โซนกาดเครือข่ายชุมชนซึ่งเป็นผลผลิตของเกษตรกรที่ได้รับองค์ความรู้การผลิตเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ 3.)โดมออร์แกนิค สำหรับจำหน่ายผลผลิต พืช ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ จากงานวิจัยของคณะ/สำนักต่างๆ รวมทั้งผลผลิตของนักศึกษาในโครงการปลูกผัก แลก ค่าเทอม  ซึ่งผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเราการันตีได้ว่าปลอดภัย ดีต่อสุขภาพแน่นอน เพราะฉนั้นทุกท่านที่มาเลือกซื้อผลผลิตและผลิตภัณฑ์จาก กาดแม่โจ้ 2477 ก็จะได้รับสุขภาพดี มีความสุขกลับไปทุกคน สุขทั้งผู้ซื้อที่ได้รับแต่ของดีมีคุณภาพ ปราศจากสารเคมี สร้างสุขภาพดีห่างไกลโรค และสุขทั้งเกษตรกรผู้ผลิต ขายได้ราคาที่เป็นธรรม เพราะใช้กระบวนการผลิตในระบบอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมี จึงทำให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อ และยังทำให้ผู้ผลิตเองก็มีสุขภาพดีด้วยเช่นกัน  โดยเราได้เริ่มเปิดให้บริการมาแล้วรอบหนึ่งแล้วเมื่อวันที่ 19-25 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ปรากฏว่าได้รับผลตอบรับดีเกินคาด  ในฐานะของคณะผู้จัดงานก็มีความสุข เมื่อเห็นชุมชนมีความสุข  กาดแม่โจ้ 2477 จึงจะเป็นศูนย์กลางสร้างความสุขให้กับทุกท่านอย่างยั่งยืนต่อไป”

          “กาดแม่โจ้ 2477” จะเปิดจำหน่ายสินค้าทุกวัน ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์  ให้ทุกท่านมาจับจ่ายใช้สอย ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  โดยจะเริ่มเปิดตลาดในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป  ณ  บริเวณโดมออร์แกนิค  สนามวังซ้าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จ.เชียงใหม่ … “อยากมีสุขภาพดี เชิญมาที่ กาดแม่โจ้ 2477”