มทร.ศรีวิชัย ผลิตหน้ากากอนามัยนาโนสะท้อนน้ำ ป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อไวรัส

นำผ้าเข้าตู้อบ

ในสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด – 19 จะเห็นได้ว่ายังคงมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆ วัน และสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องนำมาใช้ในชีวิตประจำวันนั่นคือ หน้ากากอนามัย ซึ่งเมื่อเกิดสถานการณ์เช่นนี้ จึงทำให้หน้ากากอนามัยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทำให้ประชาชนสนใจ และหันมาเลือกใช้เป็นจำนวนมาก เมื่อมีความต้องการมากจึงทำให้หน้ากากอนามัยมีราคาที่สูงขึ้นและขาดตลาดไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้โดยเฉพาะโรงพยาบาลต่างๆ ที่มีความต้องการใช้หน้ากากอนามัยในการรักษาผู้ป่วย

หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย จึงได้เร่งผลิตหน้ากากอนามัยโดยใช้วัสดุเป็นผ้าฝ้ายและนำเทคโนโลยีสะท้อนน้ำมาปรับใช้กับหน้ากากผ้าธรรมดาๆ ให้สามารถป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสและช่วยลดการซึมซับได้เป็นอย่างดี โดยการนำผ้ามาแช่สารนาโนสะท้อนน้ำ ทำการขย้ำผ้า 5 นาที และแช่อีก 10 นาที เสร็จแล้วเอาเข้าตู้อบความร้อนอุณหภูมิ 100 องศา ประมาณ 30 นาที แล้วนำมาอัดกับเครื่องรีด แล้วจึงนำไปสู่กรรมวิธีการตัดเย็บ

ผศ. พันธ์ยศ และ ผศ. พรโพยม วรเชฐวราวัตร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย  จึงได้ผนึกกำลังคน กำลังกาย และกำลังใจ ในการผลิตหน้ากากอนามัย เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและรองรับต่อสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นในทุกๆ วัน ซึ่งที่ผ่านมาได้สอนวิธีการเย็บหน้ากากอนามัยให้กับบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกได้เย็บเป็นและสามารถนำกลับไปใช้งานได้

นำผ้าแช่ลงในสารนาโนสะท้อนน้ำ

ถึงแม้ว่าหน้ากากที่ผลิตได้อาจจะยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่ก็เชื่อมั่นว่าจะเป็นการลดความเสี่ยงให้กับแพทย์และพยาบาลที่ต้องดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดได้ ในแต่ละวันสามารถผลิตหน้ากากได้ประมาณ 150 ชิ้น โดยเริ่มตั้งแต่นำผ้าฝ้ายมาเคลือบสารนาโนสะท้อนน้ำ จนกระทั่งนำมาตั้งเย็บ ซัก รีด พร้อมใช้งาน ข้อดีของหน้ากากอนามัยนาโนสะท้อนน้ำ คือสามารถนำไปซักทำความสะอาดและนำมาใช้งานใหม่ได้ โดยคุณภาพของการใช้งานยังคงเท่าเดิม อีกทั้งยังสามารถป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสได้อย่างปลอดภัย