ตราฉัตร และ ปุ๋ย ซี.พี.หมอดิน มอบเงินบริจาคช่วยวิกฤต COVID-19

โรงพยาบาลศิริราช

ผศ.นพ. มนศักดิ์ ชูโชติรส รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเงินบริจาค จำนวน 300,000 บาท จาก นายเทียนชัย จูพัฒนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรมเพื่อสังคม และ นายนิพนธ์ มุ่ยเรืองศรี รองกรรมการผู้จัดการ สำนักส่งเสริมการขายและโฆษณา เป็นตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน CSR Spirit จิตอาสา ที่ร่วมบริจาคเงินในครั้งนี้

เพื่อร่วมสนับสนุนแบ่งเบาภาระต่อบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วย ทำงานอย่างหนักและต่อเนื่อง ในช่วงวิกฤต COVID-19 ข้าวตราฉัตรและปุ๋ย ซี.พี. หมอดิน พร้อมเดินหน้าช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง และขอส่งกำลังใจให้ทุกท่าน ต่อสู้กับเหตุการณ์    Covid-19 ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี