เกษตรกรนครพนมเมินแล้ง ปลูกข้าวสลับใบยาสูบเตอร์กิซ ทำเงินได้หลายหมื่นบาท

วันที่ 16 มีนาคม 2560 นางถิน ชัยยะ เกษตรกรบ้านคำผาสุก ตำบลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ตนเองมีที่นาอยู่ประมาณ 2 ไร่ และจะทำนาข้าวสลับกับการปลูกใบยาเตอร์กิช เพื่อส่งขายให้โรงงานยาสูบ โดยที่เลือกปลูกใบยาเตอร์กิช เพราะไม่ต้องใช้น้ำมากมายอะไร เหมาะกับสภาพพื้นที่นาของตนเองที่เป็นแบบดินทรายร่วน ที่สำคัญเมื่อนำไปจำหน่ายแล้วได้ราคาดีกว่าสายพันธ์อื่นๆ อีกด้วย โดยในปี2559 ที่ผ่านมา ตนเองลงทุนไป 4,000 บาท สำหรับค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าน้ำมันรถไถ และค่าไฟฟ้าในการสูบน้ำ แต่เมื่อเก็บผลผลิตไปจำหน่ายแล้วตนเองสามารถขายได้ถึง 40,000 กว่าบาทเลยทีเดียว และปีนี้ก็คาดว่าจะได้มากกว่าเดิมเพราะราคาสูงขึ้นจากเดิมอีกกิโลกรัมละ 2.5 บาท

โดยขั้นตอนการบ่มก็จะเริ่มจากการตากในร่ม 2-3 วันเพื่อลดความชื้น ก่อนนำไปบ่มแดด อีก 7-10 วัน จนใบกลายเป็นสีเหลืองที่สำคัญคือบ่มได้เฉพาะตอนกลางวันเท่านั้น ส่วนกลางคืนต้องคลุมด้วยพสาสติกเพื่อหลีกเลี่ยงน้ำค้าง จากนั้นก็นำไปแขวนผึ่งในร่มอีก 10 -15 วัน เพื่อให้ใบยาอ่อนตัว และเมื่อบ่มจนได้ที่แล้ว ก็เข้าสู่ขั้นตอนการซึ่งจะใช้เวลาอีกประมาณ 10 – 15 วัน เพื่อให้คุณภาพสีใบยาดีขึ้น จึงจะนำไปอัดเป็นห่อเพื่อรอจำหน่ายให้โรงงาน