กรมการข้าว ส่งมอบหน้ากากอนามัยแก่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและศูนย์วิจัยข้าว ต้านภัยโควิด 19

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ส่งมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 4,000 ชิ้น จากเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้จุนเจือครอบครัวอีกทางหนึ่ง โดยได้มอบหน้ากากอนามัยดังกล่าว ให้แก่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและศูนย์วิจัยข้าว ภายใต้แนวคิด “กรมการข้าว ใส่ใจ ห่วงใย มอบหน้ากากอนามัย ต้านภัย COVID-19” เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว

นายสุดสาคร กล่าวว่า ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทางรัฐบาลได้กำหนดมาตรการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ส่งผลให้ธุรกิจต่างๆ ได้รับผลกระทบ กรมการข้าวเร่งดำเนินการช่วยเหลือมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการอุดหนุนหน้ากากอนามัยจากเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบ โอนเงินงบประมาณให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและศูนย์วิจัยข้าว เพื่อจัดซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ นอกจากนั้น ยังขอความร่วมมือไปยังกรมปศุสัตว์ ให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19

ตามมาตรการป้องกันและควบคุมเชื้อ นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย ใช้เจลล้างมือแอลกอฮอล์ที่ทางกรมการข้าวได้จัดเตรียมไว้ให้ และหมั่นทำความสะอาดโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณโต๊ะทำงาน ห้องทำงาน โต๊ะประชุม อย่างสม่ำเสมอ