22เม.ย.อาเซียนพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดเพิ่มขึ้นในแต่ละประเทศ

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 19.30 น.จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-สิงคโปร์ +1,016 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 10,141 ราย)

-อินโดนีเซีย +283 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 7,418 ราย)

 

-ฟิลิปปินส์ +111 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 6,710 ราย)

-มาเลเซีย +50 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 5,532 ราย)

-ไทย +15 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 2,826 ราย)

-เวียดนาม +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 268 ราย)

-บรูไน +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 138 ราย)

-กัมพูชา +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 122 ราย)

-พม่า +2 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 121 ราย) ข้อมูลย้อนหลังหนึ่งวัน

-ลาว +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

 

ประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)