พรีแพค ในธุรกิจแพ็กเกจจิ้ง เอสซีจี มอบฟิล์มใส 5,000 เมตร ให้โรงพยายาลใน จ.ระยอง เพื่อใช้ประกอบอุปกรณ์ป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อโควิด-19

DIY Aerosol Guard

บริษัท พรีแพค ประเทศไทย จำกัด ในธุรกิจแพ็กเกจจิ้ง เอสซีจี นำโดย นายเมธา เมืองไทย    ผู้จัดการโรงงานพรีแพค ระยอง มอบฟิล์มใส จำนวน 50 ม้วน ความยาวรวม 5,000 เมตร ให้กับ 8 โรงพยาบาลในจังหวัดระยอง เพื่อนำไปใช้เป็นวัสดุสำหรับประกอบชุด DIY Aerosol Guard จากเอสซีจี ซึ่งเป็นชุดอุปกรณ์ป้องกันเชื้อฟุ้งกระจายแบบถอดประกอบได้ด้วยตนเอง โดยมี นายแพทย์ภูษิต ทรัพย์สมพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนแกลง เป็นตัวแทนรับมอบ

สำหรับฟิล์มใสที่พรีแพคนำมามอบในครั้งนี้ ผลิตจากเม็ดพลาสติกคุณภาพสูง LLDPE มีคุณสมบัติเด่น ได้แก่ ใส นิ่ม ขึ้นรูปง่าย และเหนียว ไม่ฉีกขาด สามารถผ่านการฆ่าเชื้อได้ จึงเหมาะที่จะนำมาประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์จากการสัมผัสสารคัดหลั่ง เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยฟิล์ม LLDPE คุณภาพสูงจากพรีแพคนี้ จะนำมาใช้กับชุดอุปกรณ์ป้องกันเชื้อฟุ้งกระจายแบบถอดประกอบได้ด้วยตนเอง หรือชุด DIY Aerosol Guard จากเอสซีจี ซึ่งประกอบด้วยโครงและข้อต่อผลิตจากท่อพีวีซี เอสซีจี และฟิล์มคลุมโครงสร้างจากพรีแพค โดยสามารถใช้ร่วมกับเตียงผู้ป่วยได้อย่างพอเหมาะ จึงช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อสู่ภายนอกระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้

ทั้งนี้ โรงพยาบาลทั้ง 8 แห่งในจังหวัดระยองที่ได้รับมอบฟิล์มใสในโอกาสนี้ ได้แก่ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงพยาบาลชุมชนแกลง โรงพยาบาลชุมชนวังจันทร์ โรงพยาบาลชุมชนบ้านค่าย โรงพยาบาลชุมชนบ้านฉาง โรงพยาบาลชุมชนปลวกแดง และโรงพยาบาลนิคมพัฒนา