กรมชลฯทุ่ม2.7พันล้านสร้างอ่างเก็บน้ำ34แห่งแก้แล้ง

นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า หลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยเผชิญหน้ากับปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงดำเนินงานตามแผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2559/60 ถึงแม้ว่าปัจจุบันสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศจะมีปริมาณมากกว่าปีที่ผ่านมา แต่ความต้องการใช้น้ำก็เพิ่มสูงขึ้น กรมชลประทานจึงเดินหน้าเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเพื่อการเกษตรให้ทั่วถึงและเพียงพอ โดยทำการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ทั้งในและนอกเขตชลประทาน

นายสัญชัยกล่าวว่า ทั้งนี้กรมชลประทานได้จัดสรรงบประมาณ 2,736.94 ล้านบาท ในการดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและโครงการแก้มลิงรวม 34 แห่ง ให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำจำนวน 10 แห่ง และโครงการแก้มลิง 24 แห่ง หากโครงการทั้งหมดแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนได้ 419.88 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้งให้กับประชาชนมากกว่า 19,600 ครัวเรือน

“จากอ่างเก็บน้ำทั้งหมด 10 แห่ง ขณะนี้กรมชลประทานได้สร้างแล้วเสร็จ 2 แห่ง คือ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพง จังหวัดยโสธร มีความจุ 12.40 ล้านลบ.ม. พื้นที่ได้รับประโยชน์ 1,200 ครัวเรือน และโครงการอ่างเก็บน้ำแม่นึงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดลำปาง มีความจุ 9.20 ล้านลบ.ม. พื้นที่ได้รับประโยชน์ 1,048 ครัวเรือน ซึ่งอ่างเก็บน้ำทั้ง 2 แห่งกำลังเร่งดำเนินการก่อสร้างระบบส่งน้ำ เพื่อให้ทันต่อการรับมือกับฤดูแล้งนี้” นายสัญชัยกล่าว