เกษตรจังหวัดกระบี่ มอบเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อสนับสนุนโครงการหมู่บ้านมีรักปลูกผักไว้กิน “เกษตรกระบี่ร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19”

rpt

เมื่อวันที่ 7 เมษายน  2563 พ.ต.ท.ม.ล. กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน มอบเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อสนับสนุนโครงการหมู่บ้านมีรักปลูกผักไว้กิน “เกษตรกระบี่ร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19” ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายองค์ความรู้และสารสนเทศปาล์มน้ำมัน สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมี นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน และมีตัวแทนเกษตรกรเข้าร่วมรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักนำร่องทั้ง 8 อำเภอ ซึ่งจะนำไปมอบให้เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 1,600 ครัวเรือน

นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า การจัดโครงการ “เกษตรกระบี่ร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับครัวเรือน ลดรายจ่ายในชีวิตประจำวัน และเกิดความรักสามัคคีในหมู่บ้านชุมชน มุ่งเน้นให้เกษตรกรมีผักปลอดภัยไว้บริโภคในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ในช่วงของสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร และจังหวัดกระบี่ ที่ต้องการให้ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในทุกช่องทางที่สามารถทำได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นปัญหาระดับโลก ไม่เฉพาะประเทศไทย ที่ได้รับผลกระทบ รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการเร่งด่วน ในการป้องกันวิกฤตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลายมาตรการด้วยกัน ทำให้รัฐบาลต้องหาวิธีการในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จังหวัดกระบี่ เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจังหวัดโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ได้มีประกาศเรื่องมาตรการเร่งด่วน ในการป้องกันวิกฤตการณ์ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กำหนดมาตรการเพื่อป้องกัน ยับยั้งการระบาดไว้หลายมาตรการ ทำให้ประชาชนทุกคนได้รับผลกระทบ มีความเดือดร้อนมากบ้างน้อยบ้าง การจัดทำโครงการหมู่บ้านมีรักปลูกผักไว้กิน เป็นโครงการที่จะช่วยลดผลกระทบความเดือดร้อนให้กับประชาชนในจังหวัดกระบี่ ได้มีแหล่งอาหารไว้บริโภคในครัวเรือน ช่วยลดรายจ่าย และเหลือแจกจ่ายแบ่งปัน เพื่อให้เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน

สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ จึงได้จัดโครงการ “เกษตรกระบี่ร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19” โดยมีเป้าหมายหมู่บ้านนำร่อง อำเภอละ 1 หมู่บ้าน โดยได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักและงบประมาณในการดำเนินงานโครงการผักจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมบริจาคเงินจำนวน 17,900 บาท สำหรับจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน) สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก จำนวน 900 ซอง บริษัท อีจีเฟรช ฟาร์ม จำกัด ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก จำนวน 500 ชุด ชุดละ 5 ชนิด บริษัท เอสเค ไทย อะกรีคัลเจอร์ จำกัด เมล็ดพันธุ์ตราแพะทอง จำนวน 1,000 ซอง บริษัท ซีดส์ เทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เมล็ดพันธุ์ตราใบคู่ จำนวน 290 ซอง บริษัท เบญจมิตร เอ็นเตอร์ไพรส์ (1991) จำกัด เมล็ดพันธุ์ตราตองสาม จำนวน 600 ซอง


พิเศษ! สมัครสมาชิกนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน, มติชนสุดสัปดาห์ และศิลปวัฒนธรรม ลดราคาทันที 40% ตั้งแต่วันนี้ – 31 พ.ค. 63 เท่านั้น! คลิกดูรายละเอียดที่นี่