สยามคูโบต้า ส่งมอบ “น้องส่งใจ” หุ่นยนต์ส่งยาและอาหาร ให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

สยามคูโบต้าส่งมอบน้องส่งใจ

นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ส่งมอบ “น้องส่งใจ” หุ่นยนต์ส่งยาและอาหาร (Automated Guided Vehicle) จำนวน 9 ชุด มูลค่า 540,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  โดยมี รศ.นพ. พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในวอร์ดรักษาผู้ป่วย และโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ สยามคูโบต้ามุ่งหวังให้ “น้องส่งใจ” เป็นตัวแทนส่งมอบกำลังใจและความห่วงใยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อดูแลผู้ป่วย COVID-19 ในโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ