ดัน”แม่โจ้” เป็นหัวรถจักรขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหารสายเหนือ

นายอัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหารพร้อมคณะ เดินทางเยือน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อเร็วๆนี้ เพื่อประชุมหารือกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ อาคารผลิตทดลองหรือโรงงานนำร่องด้านการแปรรูปอาหาร และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของผักและผลไม้ โรงเรือนเพาะปลูกอัจฉริยะ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ของมหาวิทยาลัยที่พร้อมให้บริการวิจัยพัฒนาแภ่ภาคเอกชน ภายใต้โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารอย่างครบวงจร ตั้งแต่การปรับปรุงพันธุ์ ผลิตเม็ดพันธุ์พืชผักอินทรีย์ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป และการสร้างเครื่องจักรในการผลิตแปรรูปอาหาร โดยคาดว่าจะเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ช่วยขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหารของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

“จากความพร้อมที่เห็น มหาวิทยาลัยแม่โจ้พร้อมที่จะเป็นหัวรถจักรในการขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหารสายเหนือได้” ซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหาร กล่าว

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหนึ่งใน 11 มหาวิทยาลัย เข้าร่วมบันทึกลงนามความร่วมมือ กับกระทรวงวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสิ้น 35 องค์กร เพื่อพัมนาเทืองนวัตกรรมอาหาร เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ปีที่แล้ว