ระยองเตรียมยกระดับคุณภาพผลไม้ ตั้งจุดจับปรับทุเรียนอ่อน คัดของดีเข้ากล่องขายผ่าน 45 สวน

วันที่ 20 มีนาคม ที่ห้องประชุมสหกรณ์จังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานคณะทำงานยกระดับคุณภาพผลไม้ จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม โดยมีคณะทำงานทั้ง 5 คณะเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายไชยา บุญญานุภาพ  สหกรณ์จังหวัดระยอง เลขานุการคณะทำงาน นายวิทยา ชพานนท์ นายอำเภอแกลง นายทรงธรรม ชำนาญ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายวิทยากล่าวว่า กรณีคณะทำงานเสนอแผนตรวจจับปรับ ผู้ค้าทุเรียนอ่อน กำหนดเอาผิดถึงเจ้าของสวนทุเรียนที่มีส่วนรู้เห็นเป็นใจให้มีการตัดทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาดนั้น เรื่องนี้ต้องเชิญกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่น มาลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) สกัดทุเรียนอ่อนโดยมีการบูรณาการร่วมกันทั้งตำรวจ ทหาร ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่เกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดตรวจทุเรียนอ่อน ตลอด 24 ชม.จำนวน 3 จุด ในพื้นที่ อำเภอแกลง

ด้านนายไชยากล่าวว่า ที่ประชุมให้ความเห็นชอบแผนขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพผลไม้ จังหวัดระยอง อาทิ การคัดผลไม้คุณภาพบรรจุกล่องติดสติ๊กเกอร์ Brand ระยอง จำหน่ายผ่านสวนผลไม้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรรวม 45 สวน รวมทั้งจำหน่ายตรงแก่ผู้บริโภค ในส่วนราชการและโรงงานอุตสาหกรรมในต่างจังหวัด โดยผ่านเครือข่ายของสหกรณ์ทั่วประเทศ ผ่านบริษัท ประชารัฐสามัคคี พร้อมประชาสัมพันธ์การยกระดับคุณภาพผลไม้จังหวัดระยองผ่านสื่อต่างๆ ทุกช่องทาง รวมทั้งแอrพลิเคชั่นบนมือถือและทางไลน์ เพื่อสร้างความพึงพอใจและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค  คนทำดี มีรวย คนทำห่วย ติดคุก