รมช.มนัญญา ปล่อยคาราวานผลไม้ 34 ตัน ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด อ.ขลุง จ.จันทบุรี

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกร เพื่อรองรับผลกระทบจากไวรัส โควิด-19 พร้อมมอบป้ายการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกร ให้แก่สหกรณ์ 6 แห่งในจังหวัดจันทบุรี และตราด และปล่อยคาราวานผลไม้จากสหกรณ์ต้นทาง   สู่สหกรณ์คู่ค้าปลายทาง เป็นมังคุดรวม 34 ตัน กระจายโดยรถขนส่งจำนวน 13 คัน ไปยังคู่ค้าปลายทาง 13 แห่ง ใน 11 จังหวัด จากนั้นเยี่ยมชมกระบวนการรวบรวม คัดแยกผลไม้ของสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด ซึ่งดำเนินงานภายใต้ การใช้ระบบการตลาดนำการผลิต เพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าล้นตลาดและราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ โดยมี นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธี ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

บทความก่อนหน้านี้ผ้ามัดหมี่ ผ้าทอลายผืนงาม ผลิตภัณฑ์ไทยเพื่อเกษตรกรไทย
บทความถัดไปสหกรณ์พังงา ขนปลาเกาะยาวขึ้นเครื่องบินกองทัพอากาศไปแลกข้าวสารพะเยา เผยไวรัสโควิด 19 ทำนักท่องเที่ยวหดหาย จนขาดรายได้ หวังใช้เครือข่ายสหกรณ์ระบายสินค้าช่วยเกษตรกร