ผู้บริหาร ธ.ก.ส. และอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร พร้อมให้กําลังใจพี่น้องเกษตรกร จ.ปทุมธานี

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การพิทักษ์สิทธิ์และการรับเรื่องร้องทุกข์ตามมาตรการเราไม่ทิ้งกันของกระทรวงการคลัง ในโอกาสนี้ได้มอบเงินเยียวยาแก่เกษตรกรและมอบเงินสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน พร้อมให้กําลังใจพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอําเภอเมืองปทุมธานี ผู้แทนส่วนงานในพื้นที่ ผู้บริหาร และพนักงาน ธ.ก.ส. ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ณ ธ.ก.ส. สาขาปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี