คูปองจากใจล้านใบ ซีพีเอฟ…ช่วยลดภาระค่าครองชีพ ถึงมือ อสม.แล้ว

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้รับคำชื่นชมว่าเป็นกำลังสำคัญ และเป็นด่านหน้าในการปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในระดับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะเดียวกัน การทำงานของ อสม. ได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาคเอกชนที่สนับสนุนให้ อสม. ทำงานได้สะดวกและคล่องตัวมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นในการลงพื้นที่เพื่อคัดกรองคนในชุมชน เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิแบบเลเซอร์ แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย รวมทั้ง อาหาร ไข่ไก่ ข้าวสาร น้ำดื่มที่ส่งมอบเพื่อเป็นกำลังใจ สนับสนุนการทำงานของ อสม. และยังช่วยลดค่าครองชีพให้ อสม. ได้อีกทางหนึ่ง

วันนี้…อสม. กว่าล้านคนทั่วประเทศ ได้รับคูปองส่วนลดจากใจผ่านทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) ภายใต้โครงการ “คูปองส่วนลดจากใจให้ อสม. #ฮีโร่ที่ลืมไม่ได้” ซึ่งเป็นความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และภาคเอกชน คือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เป็นการขยายการดูแลสังคมเพิ่มเติมไปถึงหน้าด่านที่ทำหน้าที่ป้องกันโควิด-19 ระดับชุมชน มีเป้าหมายเพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพให้แก่ อสม. และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ส่งมอบคูปองให้แล้วมากกว่า 1 ล้านใบ สามารถนำคูปองส่วนลดไปซื้อสินค้าที่ร้านซีพี เฟรชมาร์ททั่วประเทศได้ในราคาพิเศษ

นางศศินันท์ เลิศเวคินจิรากุล อายุ 50 ปี ประธาน อสม. หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็น อสม. มานานกว่า 10 ปี ดูแล อสม.ในพื้นที่ 19 คน และ อสม.แต่ละคนมีหน้าที่ดูแลประชาชน 20 ครัวเรือน กล่าวว่า ปกติ อสม. มีหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อวัดความดัน ตรวจเบาหวาน ดูแลความเจ็บป่วยของประชาชนในหมู่บ้าน ประมาณเดือนละ 2 ครั้ง แต่ในช่วงโควิด-19 ต้องลงพื้นที่ทุกวันเพื่อตรวจวัดไข้และสอบถามอาการทุกบ้าน โดยเฉพาะประชาชนที่กลับภูมิลำเนาซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดอื่น อสม.ต้องคอยติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานหนักขึ้น แต่เราก็ภูมิใจ และก็ต้องขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาสนับสนุนการทำงานของ อสม.มาโดยตลอด เช่น มอบอุปกรณ์เครื่องวัดอุณหภูมิแบบเลเซอร์ มอบข้าวสารเพื่อให้ อสม.นำไปแจกประชาชนที่เดือดร้อน และมอบคูปองส่วนลดให้ อสม. นำไปใช้ซื้อสินค้า ที่ร้าน ซีพี เฟรชมาร์ท ช่วยลดภาระค่าครองชีพได้ เพราะปกติเราต้องซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว คูปองดังกล่าวสามารถใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าได้อีก

นางณัฐนันท์ เล็กประเสริฐ อายุ 55 ปี ทำงาน อสม.มานานกว่า 10 ปี ปัจจุบันเป็นประธาน อสม. รพ.สต.บ้านคอกม้า ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร รับผิดชอบดูแล อสม. 3 หมู่บ้าน รวม 70 คน ดูแลชาวบ้าน 810 ครัวเรือน เล่าว่า ในสถานการณ์ปกติ อสม. ก็ทำงานหนักอยู่แล้ว ดูแลสุขอนามัยและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ซึ่ง อสม.ต้องเข้าถึงทุกครัวเรือน ยิ่งในช่วงการระบาดของโควิด-19 อสม. ต้องทำงานหนักขึ้น ต้องลงพื้นที่ตรวจคัดกรองคนในชุมชน อย่างไรก็ตาม ต้องขอบคุณบริษัทเอกชนที่เข้ามาสนับสนุนการทำงานของ อสม. อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด อสม.ได้รับคูปองส่วนลดจากโครงการ “คูปองส่วนลดจากใจให้ อสม. #ฮีโร่ที่ลืมไม่ได้” ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอาหารได้หลายอย่าง

นางผอบ อยู่เจริญ อายุ  67 ปี ในฐานะประธาน อสม. อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ทำงาน อสม.มา 37 ปี รับผิดชอบดูแล อสม. 5 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี กล่าวว่า อสม.เป็นจิตอาสาที่ทำงานเพื่อชุมชน เราทำงานกันเป็นทีม และทำกันมานานแล้ว เพราะใจรัก โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ต้องทำงานหนักขึ้น ในการตรวจคัดครองคนในชุมชน ถึงจะทำงานหนักขึ้นและมีความเสี่ยง แต่ก็ภูมิใจที่มีส่วนช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในชุมชน และต้องขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ บริษัทเอกชนที่เห็นความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของ อสม. ทำให้พวกเรามีกำลังใจในการทำงานกันต่อไป

โครงการ “คูปองส่วนลดจากใจให้ อสม. #ฮีโร่ที่ลืมไม่ได้” เป็นโครงการที่สี่แล้ว ที่ สธ.และซีพีเอฟ ดำเนินโครงการเพื่อส่งกำลังใจตอบแทนความมุ่งมั่นของบุคลากรด้านสาธารณสุขที่อยู่หน้างาน ประกอบด้วย โครงการซีพีเอฟส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19 ส่งอาหารให้แพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐเกือบ 200 แห่ง โครงการส่งอาหารจากใจฯ ให้กลุ่มเฝ้าระวังที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง 20,000 คน และโครงการซีพีเอฟส่งอาหารจากใจ ให้โรงพยาบาล และครอบครัวหมอ พยาบาล ในโรงพยาบาลของรัฐที่มีผู้ป่วยโควิด-19 20,000 ครอบครัว

บนความมุ่งมั่นและความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของ อสม. ที่เรามักได้ยินเสียงสะท้อนจาก อสม. อยู่เสมอว่า อสม. ทำงานด้วยจิตอาสาและใจรัก อยากช่วยเหลือชุมชนและสังคม ไม่หวังผลตอบแทน

โครงการ “คูปองส่วนลดจากใจให้ อสม. #ฮีโร่ที่ลืมไม่ได้” ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ซีพีเอฟในฐานะบริษัทผู้ผลิตอาหารชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน และยึดปรัชญา 3 ประโยชน์ในการดำเนินงาน คือ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท ส่งมอบโครงการดังกล่าวด้วยใจ ให้ อสม. แทนความขอบคุณและเป็นกำลังใจในการทำงานที่ทุ่มเทของ อสม.ทั่วประเทศ