กล้วยตากบานานาว ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ที่ทำให้ผู้ผลิตมีรายได้หลักแสนบาท

กล้วย…เป็นพืชสารพัดประโยชน์ ใบ…นำไปห่อสิ่งของ หรือห่อทำขนม ปลี…นำไปยำ หรือแกงได้รสแซ่บ ผลกล้วย…ในระยะก่อนสุก หรือห่าม เหมาะที่จะนำไปทำกล้วยฉาบ แต่ถ้าผลสุกพอดีจะกินเป็นผลไม้ที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง หรือนำผลสุกพอดีไปทำกล้วยตากอบ หรือตากอบน้ำผึ้ง เช่น ที่วิสาหกิจชุมชนกล้วยตากบานานาว ตำบลท่ามะนาว ได้ร่วมกันผลิตกล้วยตาก ภายใต้ชื่อ “กล้วยตากบานานาว” มีกลิ่นหอม เนื้อนุ่ม รสหวานกลมกล่อม เป็นผลิตภัณฑ์ขายดี เป็นทางเลือกที่ดี วันนี้จึงนำเรื่อง กล้วยตากบานานาว ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ทำให้ผู้ผลิตมีรายได้หลักแสนบาท มาบอกเล่าสู่กัน

กล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่อง เป็นพืชที่ปลูกง่ายโตไว ทำกล้วยตากได้คุณภาพ

คุณแสนพลอย พรมหนองแสน เกษตรอำเภอชัยบาดาล เล่าให้ฟังว่า ได้สนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาการใช้พื้นที่การเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชผัก ปลูกพืชไร่ หรือปลูกไม้ผลแบบแปลงใหญ่ เพื่อลดความเสี่ยงด้านการผลิต ลดต้นทุนการผลิต ได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น

ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่อง เป็นพืชที่ปลูกง่าย โตไว มีความต้านทานโรคและแมลงได้ดี ให้เครือใหญ่ ปริมาณหวีมาก ผลอวบใหญ่ เนื้อละเอียด ไส้กล้วยสีขาว มีความหวานแบบธรรมชาติ เมื่อกินผลสดแก่สุกได้รสชาติอร่อย และให้คุณค่าทางโภชนาการสูง

คุณแสนพลอย พรมหนองแสน ส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนทำกล้วยตากคุณภาพ

นอกจากนี้ ก็สนับสนุนให้แม่บ้านเกษตรกรใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้วยการเลือกผลกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่องที่สุกพอดี มาทำเป็นกล้วยตากอบ จะได้กลิ่นหอม เนื้อเหนียว นุ่ม รสหวานแบบธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตลาดมีความต้องการสูงและเพื่อการยกระดับรายได้สู่การยังชีพที่มั่นคง

คุณสมจิตร จันทรศรี ประธานวิสาหกิจชุมชนกล้วยตากบานานาว ตำบลท่ามะนาว เล่าให้ฟังว่า ความไม่มั่นคงด้านรายได้และการยังชีพด้วยสาเหตุมาจากวิกฤตเศรษฐกิจแปรปรวน ต่อมาสำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว ร่วมกับหลายหน่วยงาน ได้สนับสนุนให้แม่บ้านเกษตรกรและชาวบ้านในชุมชนปลูกกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่องแบบสวนหลังบ้าน หรือปลูกในเชิงการค้า เพื่อบริโภคและนำผลสุกพอดีไปทำเป็นกล้วยตากอบที่มีตลาดรองรับการซื้อขาย และเพื่อการเพิ่มรายได้

เลือกกล้วยน้ำว้าสุกพอดีมาทำกล้วยตาก

พันธุ์กล้วย องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว (อบต.ท่ามะนาว) ได้สนับสนุนพันธุ์กล้วยน้ำว้ามะลิอ่อง ให้เกษตรกรนำไปปลูกครัวเรือนละ 30 หน่อ ซึ่งจะปลูกได้บนพื้นที่ประมาณ 1 งาน เพื่อให้นำผลผลิตไปบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายเพื่อนำรายได้มาเป็นค่าใช้จ่ายในการยังชีพ

นำกล้วยตากอบมาหนีบหรือบีบให้แบน

ศึกษาดูงาน อบต.ท่ามะนาว ได้จัดให้กลุ่มเกษตรกรไปศึกษาดูงานที่อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 2 ครั้ง ครั้งละ 5 วัน เพื่อเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ทุกขั้นตอน เรื่องกระบวนการผลิตกล้วยตากอบแห้ง ได้ลงมือฝึกปฏิบัติจริง ได้รับคำแนะนำจากครูพี่เลี้ยง เมื่อกลับมาได้นำความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานมาใช้และพัฒนาการผลิตกล้วยตากกระทั่งได้คุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาดผู้บริโภค

ผนึกซองบรรจุกล้วยตากอบก่อนนำออกขาย

กล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่อง เป็นพืชที่ปลูกง่าย โตเร็ว มีความต้านทานโรคและแมลงได้ดี ให้เครือใหญ่ ปริมาณหวีมาก ผลอวบใหญ่ เนื้อละเอียด ไส้กล้วยสีขาว มีความหวานแบบธรรมชาติ ปลูกและเจริญเติบโตได้ดีในดินเกือบทุกชนิด และทุกสภาพแวดล้อม เมื่อกินผลสดสุกพอดีจะให้คุณค่าทางโภชนาการสูง หรือเมื่อนำมาทำเป็นกล้วยตากก็จะได้คุณภาพเลิศรส และเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วย

นำกล้วยตากอบ 2 ผล บรรจุใส่ในซองสุญญากาศ

การปลูก ได้ปลูกระยะห่างระหว่างต้นและแถว 3×3 เมตร ขุดหลุมปลูกกว้าง ยาว และลึก ด้านละ 1 ศอก หรือไม่น้อย 30 เซนติเมตร รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกแห้ง นำหน่อกล้วยลงปลูกเกลี่ยดินกลบให้น้ำพอชุ่ม

สมาชิกวิสาหกิจ ที่มีส่วนร่วมในการผลิตกล้วยตากบานานาว คุณภาพขายดี

การดูแลหลังปลูก ได้ใส่ปุ๋ยตรงสูตร ตามอัตราส่วนและตามระยะเวลา ให้น้ำพอเพียง ปลูกเลี้ยงให้มีต้นกล้วย 3-5 ต้น ต่อกอ จะทำให้ได้กล้วยหวีใหญ่ ผลอวบใหญ่ กล้วย 1 เครือ มี 7-10 หวี หวีละ 10-16 ผล

 

คุณสมจิตร จันทรศรี ประธานวิสาหกิจชุมชนกล้วยตากบานานาว ตำบลท่ามะนาว เล่าให้ฟังอีกว่า วิธีทำกล้วยตากอบ เริ่มจากนำผลกล้วยสุกพอดีมาปอกเปลือกออก นำไปตากอบภายในโรงเรือน 3 แดด ที่อุณหภูมิ 60-70 องศาเซลเซียส ทุกเช้าของวันต้องพลิกกลับผลกล้วยเพื่อให้ได้รับแสงและแห้งทั่วกันทั้งผล ก่อนตากอบในวันที่ 4 ได้ใช้ไม้หนีบ หรือบีบผลกล้วยให้แบนแล้วนำกล้วยไปตากอบในโรงเรือน 2-3 ชั่วโมง กล้วยตากอบจะแห้งสนิท เนื้อกล้วยตากจะเป็นสีเหลืองทองกินอร่อย เมื่อจับที่ผิวเนื้อกล้วยจะมีความเหนียวนุ่ม จากนั้นตกแต่งผล คัดเลือกให้ได้ขนาดผลเท่ากัน จัดบรรจุใส่ถุงพลาสติก น้ำหนัก 15 กิโลกรัม ผลกล้วยตากอบที่ขนาดผลไม่เท่ากันก็จัดใส่ถุงแยกต่างหาก แล้วนำเข้าโรงเรือนที่โปร่งสะอาดเพื่อเก็บรักษา

กล้วยตากอบในซองที่มีเครื่องหมายแสดงแหล่งผลิต ขาย 10 บาทต่อซอง

การบรรจุภัณฑ์ นำกล้วยตากอบ 2 ผล บรรจุใส่ในซองสุญญากาศ ที่มีเครื่องหมายหรือแบรนด์แสดงแหล่งผลิตไว้ที่ซอง ขาย 10 บาท ต่อซอง กล้วยตากอบที่จัดใส่ในกล่องพลาสติกใส ขาย 35 บาท ต่อกล่อง หรือขาย 3 กล่อง 100 บาท สำหรับกล้วยตากอบที่ขายส่งให้กับเอกชนหรือสายการบินเพื่อนำไปบรรจุภัณฑ์เอง ได้ใส่ในถุงพลาสติก น้ำหนัก 15 กิโลกรัม ขาย 1,350 บาท หรือขาย 90 บาท ต่อกิโลกรัม ใน 1 เดือน จะส่งขาย 2 ครั้ง ครั้งละ 5-8 ถุง กล้วยตากอบที่ตกเกรด ขนาดผลกล้วยไม่เท่ากัน สีไม่สวยงาม แต่รสชาติเหมือนกัน จะวางขายในตลาดทั่วไป 90-120 บาท ต่อกิโลกรัม ราคาถูกแพงขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ใช้และกลไกตลาด

คุณสมจิตร จันทรศรี ประธานวิสาหกิจชุมชนกล้วยตากบานานาวตำบลท่ามะนาว

กล้วยตากบานานาว ได้รับการยกย่องว่า คุณภาพดี มีกลิ่นหอม นุ่ม รสหวานธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ความอร่อยระดับแถวหน้าของตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี มีผู้สนใจซื้อไปกิน หรือเป็นของฝาก ทำให้วิสาหกิจมีรายได้กว่าหลักแสนบาท สมาชิกมีความมั่นคงในด้านรายได้และการยังชีพ

ชนิดบรรจุกล่องขาย 35 บาท

สอบถามเพิ่มได้ที่ คุณสมจิตร จันทรศรี เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 บ้านท่าฉาง ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล โทร. (086) 135-5221 หรือที่ คุณภูวิชญ์ ยิ่งเจริญ สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี โทร. (087) 959-5433 ก็ได้ครับ

…………………………………………

เผยแพร่ในระบบออนไลน์เป็นครั้งแรก เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2563