“กรมฝนหลวง”ขึ้นปฏิบัติการทำฝนหลวงได้น้ำเกือบ40ล้านลูกบาศก์เมตร

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า จากลักษณะอากาศทั่วไปและการพยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2560 ประเทศไทยได้รับหย่อมความกดอากาศสูงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาได้เคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น สภาพภูมิอากาศเหมาะสมกับการขึ้นบินปฏิบัติการฝน กรมฝนหลวงฯจึงได้เร่งการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งตามพื้นที่ที่ร้องขอทั้ง 6 จังหวัด ได้แก่บริเวณ จ.กำแพงเพชร น่าน เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ บุรีรัมย์ และประจวบคีรีขันธ์ ขณะเดียวกันได้เลี่ยงการปฏิบัติการฝนหลวงในเขตพื้นที่การเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร ซึ่งการปฏิบัติการฝนหลวงเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 มีการขึ้นบิน จำนวน 255 เที่ยวบิน ปริมาณใช้สารฝนหลวง 209.70 ตัน พลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ 296 นัด ปรากฏว่ามีฝนตกในพื้นที่เป้าหมายในเขตพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ พื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนลำตะคอง เขื่อนลำพระเพลิง พื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนแก่งกระจาน และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนบางลาง คิดเป็น 96.3% ของการปฏิบัติการ ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างสะสมรวม 39.48 ล้านลูกบาศก์เมตร