เจ้าหน้าที่พบ ‘เสือดำ’ อุ้มผาง

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก ได้บันทึกภาพวิดีโอเสือดำไว้ตรงบริเวณถนนเส้นคลองลาน-อุ้มผาง หรือถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1117 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางได้ ช่วงระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เสือดำเป็น 1 ในสัตว์ 10 ชนิด อยู่ระหว่างการติดตามการฟื้นฟู เพื่อให้ทราบถึงความสมบูรณ์ของสัตว์ป่าที่กระจายตัวในป่าแถบนี้ หลังเปิดใช้ถนนเส้นดังกล่าว ในปี 2520 เพื่อให้ธรรมชาติกลับมาสมบูรณ์ดังเดิม หลังจากถนนเส้นนี้เคยถูกใช้เป็นยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงในการปราบปรามขบวนการคอมมิวนิสต์ในเขตอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ภาพวิดีโอที่บันทึกเสือดำไว้ได้ถือเป็นหลักฐานชี้ให้เห็นสภาพป่าที่มีความสมบูรณ์มากขึ้น โดยเฉพาะสัตว์ที่อยู่ระดับบนของห่วงโซ่อาหาร มีการกระจายตัวมากขึ้น แสดงให้เห็นว่าความสมบูรณ์ของป่าเริ่มฟื้นกลับมา และครั้งนี้บันทึกเป็นภาพเคลื่อนไหวได้เป็นครั้งแรก

 

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน

ภาพจาก: http://news.thaipbs.or.th/content/260997