ผงะ! พบสารกำจัดหนอนหัวดำหนามกว่าพันลังเก็บเข้ากรุ เกษตรประจวบฯแจงอายัดสอบทุจริตจัดซื้อปี 53

วันที่ 22 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดน ( อส.) อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ได้แจ้งว่า ภายในหอประชุมอำเภอหลังเก่ามีการเก็บสาร บี ที เพื่อใช้กำจัดแมลงดำหนามจำนวนมาก ด้านหลังอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองฯนานหลายปี โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม้ได้นำไปใช้งานขณะที่ปัจจุบันมีปัญหาแมลงดำหนามระบาดในสวนมะพร้าวอย่างหนัก ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีสาร บีที บรรจุกล่องกระดาษ เต็มพื้นที่หอประชุมดังกล่าวมากกว่า 1,000 ลังบรรจุสาร บีที ลังละ 10 ขวด

จากการสอบถามนายมงคล จอมพันธ์ เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า สาร บีที กว่าพันลังนี้ ทั้งหมดถูกอายัดไว้ไม่สามารถนำไปใช้ฉีดพ่นในสวนมะพร้าวได้ หลังจากมีการจัดซื้อด้วยงบประมาณจำนวนมากในปีงบประมาณ 2553 ก่อนที่ตนจะมารับหน้าที่เกษตรจังหวัดหลายปี และปัจจุบันสาร บีที ทั้งหมดน่าจะหมดอายุการใช้งานแล้ว และควรนำไปทำลายเพื่อป้องกันปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีปัญหาในการจัดซื้อจนมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ระหว่างบริษัทเอกชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังจากมีการประกาศเขตภัยพิบัติแมลงศัตรูพืชในสวนมะพร้าว ล่าสุดทราบว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงจากหลายหน่วยงาน

“สาร บีที จำนวนมากถูกอายัดไว้ในลักษณะเดียวกันในหอประชุมอำเภอทุกแห่ง ส่วนการระบาดของแมลงดำหนามในสวนมะพร้าวกว่า 1 แสนไร่ในปัจจุบัน ยังไม่มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อสาร บีที หลังจาก พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และ พลเอกฉัตรชัย สิริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางมาติดตามสถานการณ์และให้นโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา “นายจอมพันธ์ กล่าว