นักวิชาการประมงเตือน! หน้าร้อนระวังปลาตายยกกระชัง เหตุขาดออกซิเจนในน้ำ

วันที่ 22 มีนาคม ดร.อัตรา ไชยมงคล นักวิชาการประมงชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 สงขลา เปิดเผยว่า ในช่วงหน้าร้อนซึ่งเป็นช่วงที่ปลามีการเจริญเติบโตดี การควบคุมในเรื่องอาหารเป็นสิ่งสำคัญ และเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาควรระวังอย่างยิ่งในเรื่องของปลาขาดออกซิเจน ตั้งแต่เดือนมี.ค.-ก.ค. พบว่ามีปัญหาปลาตายเป็นจำนวนมาก เนื่องจากการหมุนเวียนของน้ำค่อนข้างนิ่ง หากปลากะพงขาวทีเลี้ยงในกระชัง มีจำนวนมากจะมีปัญหาในเรื่องออกซิเจนไม่พอ จึงจำเป็นที่จะต้องลดปริมาณอาหารลง

ดร.อัตราเปิดเผยว่าในช่วงหน้าร้อนอุณหภูมิในน้ำสูงขึ้น ทำให้กระบวนการเผาผลาญอาหารของสัตว์น้ำมากขึ้น ออกซิเจนในน้ำก็ถูกใช้มากขึ้น จึงต้องระวังเรื่องการให้อาหาร ความหนาแน่นของปลาและระดับน้ำในกระชัง ต้องคอยตรวจสอบกระชังว่ามีสาหร่ายเกาะกระชังปลา เพื่อให้น้ำไหลผ่านกระชังได้สะดวก ให้เศษอาหารเหลือน้อยที่สุด