วว. รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยงานสำคัญสนับสนุน R&D อุปกรณ์การจราจร อำนวยความปลอดภัยทางถนน ที่ผลิตจากยางพารา

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่  ดร. ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะที่ วว. เป็นหน่วยงานสำคัญในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา อุปกรณ์ทางด้านการจราจร และอำนวยความปลอดภัยทางถนนที่ผลิตจากยางพารา เนื่องในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “อุปกรณ์ทางด้านการจราจรและอำนวยความปลอดภัยทางถนนที่ผลิตจากยางพารา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานภาครัฐ” ระหว่าง กระทรวงคมนาคม กับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โอกาสนี้ นายวิรัช  จันทรา  รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม และ  ดร. อาณัติ หาทรัพย์ ผอ.ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง วว. ร่วมเป็นเกียรติด้วย เมื่อวันที่ 12  มิถุนายน   2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ทั้งนี้ วว. และ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือและดำเนินโครงการในการพัฒนาและทดสอบอุปกรณ์ทางด้านการจราจรและความปลอดภัยทางถนน เพื่อใช้ประโยชน์ในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่ง วว. มีบทบาทสำคัญในการให้คำปรึกษาและประเมินสมรรถนะด้านความปลอดภัยทางถนนของอุปกรณ์ทางด้านจราจรที่ผลิตจากยางพารา เช่น แผ่นยางพาราครอบกำแพงคอนกรีต หรือ Rubber Fender Barrier เพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางถนนและส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศให้มากขึ้น

 

บทความก่อนหน้านี้แม็คโคร จับมือ กรมส่งเสริมการเกษตร รับซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพ จากเกษตรแปลงใหญ่กู้วิกฤตโควิด-19
บทความถัดไปสวทช. เปิดรับสมัคร Food SME เข้าร่วมโครงการ PADTHAI Batch #6