เริ่มแล้ว การแข่งขัน “ตกกุ้งนานาชาติ” 15 ประเทศ ในแม่น้ำแม่กลอง

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ที่อุทยานพระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่ 2 ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัด สมุทรสงครามเป็นประธานเปิดการแข่งขันเทศกาลตกกุ้งนานาชาติ ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับชมรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามจัดขึ้น บริเวณหน้าอุทยานรัชกาลที่ 2 และบริเวณใกล้เคียงตลาดน้ำอัมพวา เพื่อส่งเสริมและผลักดันจังหวัดสมุทรสงครามให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในระดับนานาชาติ อีกทั้งเพื่อสืบสานวิถีชีวิตลุ่มน้ำแม่กลองและยกระดับให้สามารถเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เชิงนิเวศน์และเชิงเกษตรให้เป็นเครือข่ายเดียวกัน ตลอดจนให้นักท่องเที่ยวทั้งชายไทยและชาวต่างชาติได้รู้จักกุ้งแม่น้ำและจังหวัดสมุทรสงครามมากยิ่งขึ้น โดยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าร่วมแข่งขันตกกุ้ง 15 ประเทศคืออังกฤษ พม่า สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย ฝรั่งเศส นอร์เวย์ เดนมาร์ก ออสเตรเลีย อิตาลี สวีเดน ญี่ปุ่น จีน เยอรมัน ลาว และ ประเทศไทย

สำหรับกติกาการแข่งขันแบ่งผู้เข้าแข่งขันเป็น 50 ทีมๆละ 2 คนลงเรือกตกกุ้งในแม่น้ำแม่กลองบริเวณหน้าอุทยานรัชกาลที่ 2 และตลาดน้ำอัมพวา การตัดสินแยกเป็น 2 ประเภทคือประเภทน้ำหนักมากที่สุด และประเภทกุ้งตัวใหญ่สุด แต่ละประเภทที่ 1 ถึง 3 ได้โล่รางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและผู้ว่าราชการ จ.สมุทรสงครามตามลำดับ นอกจากนี้ผู้แข่งขันยังได้ล่องเรือไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆใน จ.สมุทรสงคราม ส่วนภาคค่ำจะมีการเลี้ยงสังสรรค์เน้นเมนูไทย โดยเฉพาะต้มยำกุ้งที่ตกได้จากแม่น้ำแม่กลอง โดยเชฟระดับประเทศ ด้วย