พ่อค้ากุมขมับ! โคราชร้อนจัดทำไข่ไก่เน่าเสีย-ออกเยอะทำราคาตกถึงแผงละ 30 บาท

 

วันที่ 25 มีนาคม ภายหลังจากในพื้นที่ จ.นครราชสีมามีอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บรรดาร้านค้าจำหน่ายไข่ไก่ ภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก เนื่องจากไข่ไก่จะเกิดการเน่าเสียเพราะสภาพอากาศที่ร้อนจัด ทำให้ผู้ประกอบการแต่ละรายจำเป็นที่จะต้องมีการปรับลดปริมาณการสั่งไข่ไก่เข้ามา ประกอบกับในช่วงนี้เป็นช่วงที่ปิดเทอมของโรงเรียนต่างๆ จึงทำให้ไม่มีออเดอร์ในการสั่งซื้อไข่ไก่เข้ามาเท่าที่ควร อีกทั้งปริมาณไข่ไก่ที่ออกสู่ท้องตลาดก็มีปริมาณเพิ่มขึ้น

จึงส่งผลทำให้ราคาไข่ไก่ต่อแผงมีราคาที่ถูกกว่าปีที่ผ่านมาถึงแผงละ 30 บาท โดยราคาไข่ไก่ เบอร์ 0 จากเดิมที่เคยขายอยู่ราคาขายที่แผงละ 120 บาท ก็เหลือเพียงแผงละ 90 บาท ตกราคาฟองละ 3 บาท, ไข่ไก่เบอร์ 1 จากราคาแผงละ 117 บาท เหลือแผงละ 81 บาท ตกฟองละ 2 บาท 70 สตาค์ และไข่ไก่เบอร์ 2 จากราคาแผงละ 114 บาท เหลือแผงละ 78 บาท ตกฟองละ 2 บาท 60 สตางค์