ฮือฮา! พบต้นยางนายักษ์ 12 คนโอบ อายุกว่า 400 ปี เตรียมผลักดันเส้นทางเที่ยวเชิงอนุรักษ์-วัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม นายพานุวัฒ ขุนสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บุ่งขี้เหล็ก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ได้พาผู้สื่อข่าวสำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองเอื้อง หมู่ 7 เชื่อมต่อบ้านมะม่วง หมู่ 8 ต.บุ่งขี้เหล็ก ขนาดเส้นทางมีความกว้าง 4 เมตร ยาว 1,950 เมตร พบต้นยางนายักษ์ ยืนต้นสูงใหญ่ ตั้งตระหง่านกลางถนนเลียบคลองธรรมชาติ ลุ่มน้ำลำตะคอง โดยมีชาวบ้านในพื้นที่จำนวนหลายสิบคนพากันมาชมความสูงใหญ่ของต้นยางนากันคึกคัก เบื้องต้นวัดขนาดลำต้นได้จำนวน 12 คนโอบ สูงกว่า 60 เมตร คาดมีอายุมากกว่า 400 ปี


นายพานุวัฒเปิดเผยว่า สำหรับต้นยางนายักษ์ที่พบ จากการสอบถามผู้สูงอายุในพื้นที่ที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป ได้บอกเล่ายืนยันว่า ตั้งแต่เกิดมาก็พบเห็นต้นยางนาต้นนี้แล้ว รอบพื้นที่ในรัศมี 3 กิโลเมตร มีการสำรวจพบซากต้นยางนามากมายถูกชั้นดินทับถมและจมอยู่ในลำตะคอง จากร่องรอยที่พบแสดงถึงอดีตกาลในพื้นที่แห่งนี้เป็นป่าต้นยางนาที่มีความอุดมสมบูรณ์ ขณะนี้มีแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาธรรมชาติ และเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ชมศิลปวัฒนธรรม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ โดยจัดทำเส้นทางทัศนาจรและเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว เริ่มต้นกราบไหว้สักการะพระนอน พระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ อายุ 1,300 ปี ที่วัดธรรมจักรเสมาราม, ตามร่องรอยอารยธรรมบรรพบุรุษชาวโคราช โบราณสถานเมืองเสมา-ปราสาทโนนกู่-ปราสาทเมืองแขก-ปราสาทเมืองเก่า ต.เสมา, สัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตชนบท ต.บุ่งขี้เหล็ก ที่นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นต้นแบบใช้ดำรงชีวิต และร่วมชมต้นยางนายักษ์ ริมฝั่งลำตะคอง ที่มีความยิ่งใหญ่ตระการตา ราวกับได้ย้อนเวลาสัมผัสต้นไม้ดึกดำบรรพ์