มทร.สุวรรณภูมิ ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน

หน่วยคลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี เรื่อง “การทำซอสมะขามและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์” ให้แก่ชุมชนกลุ่มกุ้งก้ามกราม บ้านสะพานพัฒนา หมู่ 6 ตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจาก นายธนากร มโนธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี