ขนส่งกาฬสินธุ์กฎเหล็ก-บรรทุกแกลบ ตัวถังรถต้องถูกกฎ-ต่อเติมจับ

กาฬสินธุ์-นายชีพ น้อมเศียร ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานโครงการสัมมนาให้ความรู้ผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุกแกลบ เผยว่า เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุกแกลบ เพื่อส่งเข้าโรงไฟฟ้าชีวมวลและเป็นวัสดุก่อสร้างอื่นๆ จำนวนมาก โดยได้ดัดแปลงตัวถังรถให้มีความกว้าง ความยาว และความสูง เพื่อให้สามารถบรรทุกแกลบได้ปริมาณมากๆ ซึ่งเป็นการต่อเติมแบบถาวรผิดแผกแตกต่างไปจากสภาพเดิม โดยมิได้รับอนุญาตจากกรมขนส่งทางบก ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ไม่มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน เพราะการดัดแปลงตัวถังรถดังกล่าว และมีการบรรทุกแกลบให้มีความสูง จะทำให้จุดศูนย์ถ่วงของรถเพิ่มสูงขึ้น เป็นสาเหตุทำให้เสียการทรงตัวขณะขับเคลื่อนและอุบัติเหตุพลิกคว่ำได้ง่าย เมื่อมีการดัดแปลงต่อเติมรถบรรทุกให้มีขนาดความสูงดังกล่าวในขณะที่รถบรรทุกแกลบวิ่ง ยังเสี่ยงกับการเฉี่ยวชนกับรถคันอื่น หรือเกี่ยวกับต้นไม้ สายไฟฟ้า หรือสายสื่อสารอื่นๆ ได้ง่าย นอกจากนี้ แกลบที่บรรทุกยังอาจจะตกหล่น ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ชาวบ้านและผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งจะเป็นเหตุให้รถที่วิ่งสวนไปมาเกิดอุบัติเหตุได้

เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะเป็นการเฝ้าระวังความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งในเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึง เรียกผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุกแกลบในจังหวัดเข้ามาทำความเข้าใจ รับฟังแนวทางการใช้รถบรรทุกแกลบให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ที่สำคัญคือป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ ที่จะทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกความปลอดภัย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีบนท้องถนนอีกด้วย

“ให้แก้ไขปรับปรุงตัวถังรถให้ถูกต้องตามกฎระเบียบที่ทางราชการกำหนด เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือภายในวันที่ 20 เมษายนนี้ หากกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายยินยอมให้ลงโทษขั้นสูงสุด”

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด