ก.เกษตรฯ ชวนดื่มนม สงกรานต์นี้ปลอดภัย

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ร่วมกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย สมาคมผู้ค้าปลีกไทย จัดโครงการ “รณรงค์บริโภคนมช่วงสงกรานต์ จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” เป็น 1 ในโครงการรณรงค์บริโภคนมตลอดปี 2560 เพื่อส่งเสริมให้บริโภคนมเพิ่มขึ้น ทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ทั้งนี้ กระทรวงร่วมกับภาคเอกชนจัดโปรโมชั่นลดราคานมและผลิตภัณฑ์นม 5-40% ช่วงวันที่ 1-15 เมษายน นี้ มีห้างสรรพสินค้าร่วมโครงการ ได้แก่ เทสโก้โลตัส สยามแม็คโคร ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ ท็อปส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต และแมกซ์แวลู ซุปเปอร์มาร์เก็ต กว่า 2,000 สาขา ทั่วประเทศ

นายทศพร ศรีศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า จากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข ปี 2556 รายงานว่า วัยรุ่นไทยเตี้ยกว่ามาตรฐาน โดยเด็กไทยเมื่อมีอายุ 18 ปี ผู้ชายมีความสูงเฉลี่ย 167.1 เซนติเมตร ผู้หญิงความสูงเฉลี่ย 157.4 เซนติเมตร จึงตั้งเป้าเพิ่มความสูงเด็กไทย อายุ 18 ปี ให้ได้มาตรฐาน ภายในปี 2568 ผู้ชายควรมีความสูงเฉลี่ย 177 เซนติเมตร ผู้หญิงสูงเฉลี่ย 165 เซนติเมตร คนไทยเพิ่มการบริโภคนม จาก 14 ลิตร/คน/ปี เป็น 20 ลิตร/คน/ปี ขณะที่ประเทศในแถบเอเชียที่พัฒนาแล้ว อาทิ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น มีอัตราการดื่มนม ประมาณ 30 ลิตร/คน/ปี และในอเมริกามีการดื่มนม ประมาณ 70 ลิตร/คน/ปี

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน