อ.ต.ก.จัดงาน “อินทผลัม ปันสุข” กระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภคระหว่าง 1-30 ก.ค 63

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จัดกิจกรรม อินทผลัม ปันสุขส่งเสริมเกษตรกร กระจายผลผลิตสู่ตลาด ระหว่างวันที่ 1-30 กรกฎาคม 2563

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จัดกิจกรรม อินทผลัม ปันสุขโดยจัดสรรพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตคุณภาพมาจำหน่ายเช่น อินทผลัมสดจากสวน น้ำอินทผลัมสดอินทผลัมอบแห้ง รวมถึงผลไม้ภาคตะวันออกต่าง และสินค้าแปรรูป ที่คัดสรรมาจำหน่ายในงาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและชาวสวนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-๑๙) พร้อมชูนโยบายการตลาดนำการผลิต ส่งเสริมการขายให้แก่เกษตรกร เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด สร้างโอกาส สร้างรายได้ และสนองตอบต่อนโยบายของภาครัฐ ในการช่วยเหลือเกษตรกรได้อีกทางหนึ่ง โดยกิจกรรม อินทผลัม ปันสุขจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-30 กรกฎาคม 2563 นี้ ที่ตลาดน้ำ อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ

นายศุภฤกษ์ เอี่ยมละออ กรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการ อ.ต.ก. กล่าวว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 และปัญหาภัยแล้ง ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและชาวสวนเป็นวงกว้าง ทำให้เกษตรกรและชาวสวนประสบปัญหาหนักจนบางรายปล่อยให้ผลผลิตยืนต้นตายไปหลายร้อยไร่ อีกทั้งบางสวนที่พอจะเก็บผลผลิตได้กลับต้องมาเจอปัญหาจากระบบขนส่ง

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ปรับแผนงานทั้งหมดเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว โดยนำระบบการตลาดนำการผลิตเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวน กระจายผลผลิตออกสู่ตลาดในรูปแบบตลาดออฟไลน์ที่มีหน้าร้าน

โดยเปิดโอกาสให้เกษตรกรทั่วทุกภูมิภาคนำผลผลิต ไม่ว่าจะเป็นผัก ผลไม้สด สินค้าแปรรูปต่างๆ มาจำหน่ายในพื้นที่ตลาดน้ำ ตลาด อ.ต.ก. เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรตามนโยบายของภาครัฐในการช่วยเหลือเกษตรกรได้อีกทางหนึ่ง และให้ประชาชนได้มาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ จึงขอเชิญชวนให้มาซื้อสินค้าภายในงาน นอกจากจะได้สินค้าที่ดีและมีคุณภาพแล้วยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนอีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ ทาง อ.ต.ก. ได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ลูกค้า อ.ต.ก. สามารถสั่งซื้ออินทผลัมสดโดยตรงจากสวนของเกษตรกรในระหว่างเดือนกรกฎาคม โดย Pre-order ผ่านทาง Line Mini อตก ได้อีกช่องทางหนึ่ง

และฝากติดตามสินค้าเกษตรคุณภาพ ซึ่ง อ.ต.ก.   คัดสรรมานำเสนอเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรของไทย บน Platform Line Official Account และ Facebook Fanpage  ภายใต้ชื่อ Mini อตก ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

บทความก่อนหน้านี้สศก. เผยไม้ผลภาคใต้ ให้ผลผลิตรวม 8.4 แสนตัน ‘ทุเรียน’ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.93 ออกตลาดมากสุด ส.ค.63
บทความถัดไปชวนช็อปสินค้าเกษตรอินทรีย์ ในงาน ‘มหกรรมข้าวหอมมะลิคุณภาพและของดี 4 จว.อีสานล่าง 2 กลุ่มโขง ชี มูล 15-19 กค 63 เดอะมอลล์ บางกะปิ