‘ผู้เลี้ยงสัตว์ปีก’ บุกทำเนียบร้องบิ๊กตู่ พ.ร.บ.ควบคุมฆ่าสัตว์ กระทบชีวิตเกษตรกร

‘สมาคมผู้เลี้ยงสัตว์ปีก’ ร้องนายกฯ ทบทวนการออก พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ฯ หวั่นกระทบเกษตรกร-ปชช.

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 มิถุนายน ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) สมาคมผู้เลี้ยงสัตว์ปีก (ไก่ และเป็ด) จำนวน 15 คน นำโดย นายวีระพงษ์ ปัญจวัฒนกุล นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อขอคัดค้านพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. …เนื่องจากมีความกังวลว่าหากมีผลบังคับใช้ โดยเฉพาะการกำหนดอัตราค่าอากรการฆ่า และค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อไก่ เป็ด ห่าน ที่กำหนดไว้สูง อัตราละ 2 บาทต่อตัว เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภค กระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกและการส่งออกเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ และเพื่อให้ผู้บริโภคหรือประชาชนได้บริโภคเนื้อสัตว์ปีกที่สะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย อีกทั้งไม่เป็นการเพิ่มภาระค่าครองชีพให้ประชาชน เพื่อให้อุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสัตว์ปีกส่งออกของไทยสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดโลกได้ จึงขอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ใหม่อย่างรอบคอบ เป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ที่มา : มติชนออนไลน์