ชูของดีเมืองกระบี่ “หอยชักตีน”-“กาแฟคลองท่อม” ขึ้นทะเบียนจีไอ สร้างมูลค่าเพิ่ม

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ที่จังหวัดกระบี่ นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ กล่าวขณะลงพื้นที่ให้ความรู้ความเข้าใจสิ่งบ่งชี้ภูมิศาสตร์(จีไอ)แก่ชุมชน ผู้ประกอบการ และข้าราชการว่า กรมฯกำลังเร่งส่งเสริมให้หนึ่งจังหวัดมีหนึ่งสินค้าจีไอ ให้ครบทั้ง 77 จังหวัดในปีนี้ และส่งเสริมการขึ้นทะเบียนจีไอไทยในต่างประเทศ ขณะนี้มี 6 จังหวัดที่ยังไม่มีการขึ้นทะเบียน หรือยื่นคำขอเพื่อขึ้นทะเบียนจีไอ ได้แก่ กระบี่ กาญจนบุรี ระนอง สตูล สมุทรสาคร สิงห์บุรี และกำแพงเพชร กรมฯจึงลงพื้นที่จังหวัดกระบี่เยี่ยมชมแหล่งผลิตกาแฟกระบี่ และหอยชักตีนกระบี่ เพื่อเตรียมความพร้อมและผลักดันให้จังหวัดกระบี่มีการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนสินค้าจีไอ นอกจากนี้กระบี่ยังมีสินค้าชุมชนที่มีศักยภาพและเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างกระปิแหลมสักอีกด้วย

นายทศพล กล่าวอีกว่า กรมจะเดินหน้าสร้างการยอมรับในตราสัญลักษณ์จีไอให้มากขึ้น เพราะสินค้าจีไอเป็นการรับรองแหล่งผลิตสินค้า คุณภาพที่ผูกผันกับวัตถุดิบ หรือภูมิปัญญาในท้องถิ่น การขึ้นทะเบียนจีไอจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่น รวมถึงเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สำคัญในการยกระดับสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าชุมชน โดยหอยชักตีนมีราคาที่ 40-60 บาทต่อกิโลกรัม(กก.) ส่วนกาแฟกระบี่ เมล็ดกาแฟสด ราคา 70 บาทต่อกก. เมื่อคั่วเสร็จราคาเมล็ดกาแฟจะสูงถึง 400 บาทต่อกก.

นายทศพล กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยให้ความคุ้มครองสินค้าจีไอไทยและต่างประเทศ รวม 90 รายการ เป็นสินค้าจีไอของไทย 76 รายการ ใน 53 จังหวัด และจีไอของต่างประเทศ 14 รายการ 8 ประเทศ โดยสินค้าจีไอไทยที่ได้รับการคุ้มครองในต่างประเทศ มีทั้งหมด 6 รายการ ได้แก่ ในสหภาพยุโรป 4 สินค้า คือ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ กาแฟดอยตุง กาแฟดอยช้าง และข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ในเวียดนาม คือ เส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน และผ้าไหมยกดอกลำพูนในอินโดนีเซีย

นายทศพล กล่าวอีกว่า สำหรับ “หอยชักตีนกระบี่” เรียกอีกอย่างว่า “หอยสังข์กระโดด”เป็นหอยทะเลที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นทรายปนโคลน และบริเวณหญ้าทะเลและสาหร่าย ตั้งแต่เขตน้ำขึ้น-ลง ไปจนถึงในระดับความลึกถึงประมาณ 55 เมตร มีขนาดประมาณ 6- 10 เซนติเมตร พบได้ในทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ที่เรียกหอยชักตีน เพราะตัวหอยมีลักษณะพิเศษตรงที่ปากจะมีติ่งคล้ายๆ เล็บสีน้ำตาลยื่นออกมา ใช้สำหรับเดิน ชาวบ้านเรียกกันว่า “ตีน” ในการกินหอยนี้จะต้องดึงส่วน “ตีน” ให้ตัวหลุดออกมา จึงเรียก “ชักตีน” ส่วน“กาแฟคลองท่อม” หรือ “กาแฟกระบี่” เป็นกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้า นิยมปลูกในพื้นที่ราบ มีความสูงจากระดับทะเลไม่มากนัก ความพิเศษ คือ รสชาติที่เข้มข้น และพื้นที่ปลูกคลองท่อมจังหวัดกระบี่มีแร่ธาตุภูเขาไฟในดินสูงทำให้รสชาติกาแฟเป็นเอกลักษณ์