เก๊กฮวย พืชระยะสั้น ทำเงินดี ดูแลง่ายกว่า เบญจมาศ

เก๊กฮวย หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งรวมๆ กันว่า เบญจมาศสวน หรือเบญจมาศหนู ปลูกได้ดีในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็น หรือพื้นที่ที่อุณหภูมิในช่วงกลางคืนต่ำกว่า 20 องศาเซลเซียส
หรือกล่าวอีกอย่างได้ว่า พื้นที่ใดที่เคยปลูกเบญจมาศได้ ก็ปลูกเก๊กฮวยได้เช่นกัน
เทคโนโลยีชาวบ้านออนไลน์ เคยนำเสนอ เรื่องราวการปลูกเก๊กฮวยอินทรีย์ไปเมื่อเดือนมีนาคม 2561 ตามลิ้งค์ข่าว https://www.technologychaoban.com/agricultural-technology/article_51247

ล่าสุด ได้อัพเดท ข้อมูลกับ คุณอดิศักดิ์ การพึ่งตน หรือ คุณอ้น นักวิชาการเกษตร ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งคุณอ้นเล่าว่า ตอนนี้พื้นที่การปลูกเก๊กฮวยที่แม่โจ้ลดลง แต่ก็ยังมีแปลงปลูกอยู่ ส่วนต้นพันธุ์นั้นก็ยังมีจำหน่าย ในราคา ต้นละ 2 บาท (อายุต้นพันธุ์ 1 เดือน สูง 20 เซนติเมตร)

คุณอดิศักดิ์ การพึ่งตน

คุณอ้น กล่าวว่า เมื่อเทียบการปลูกเบญจมาศ กับการปลูกเก๊กฮวยนั้น การปลูกเก๊กวยดูแลง่ายกว่า เพราะเบญจมาศเป็นไม้ตัดดอก ฟอร์มดอก ก้าน ใบ ต้องสวย ส่วนเก๊กฮวย เก็บแค่ดอก ถ้าไม่มีหนอน ก็ใช้ได้แล้ว

ดอกสมบูรณ์ดีมาก

ส่วนราคารับซื้อดอกสดหน้าสวน กิโลกรัมละ 50 บาท และดอกแห้งที่อบแล้ว กิโลกรัมละ 1,500 บาท ซึ่งคุณอ้น บอกว่า ราคาซื้อขายกันที่เยาวราชราคาถูกกว่า เนื่องจากมาจากทางประเทศจีน ซึ่งค่าแรงงานของไทยแพงกว่า อีกทั้งเกษตรกรทางภาคเหนือก็พยายามควบคุมความชื้นให้ต่ำกว่า 10 เปอร์เซ็นต์

แปลงเก๊กฮวยอินทรีย์

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม ซื้อพันธุ์ต้นเก๊กฮวย หรือต้องการปรึกษาและขอข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หรือติดต่อเข้ามาที่ คุณอดิศักดิ์ การพึ่งตน ได้โดยตรง ที่เบอร์โทร. (093) 039-3951

เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563