สรุปภาวะสินค้าเกษตร ประจำสัปดาห์ วันที่ 27-31 กรกฎาคม 2563

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว
ราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ในสัปดาห์นี้ ยืนราคาที่หาบละ 540 บาท โดยสภาพอากาศขณะนี้อยู่ในภาวะฝนตก จึงทำให้การเก็บเกี่ยวผลผลิตชะลอลงไปเล็กน้อย
ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนกันยายน ราคาอยู่ที่ 315.50 เซนต์/บุชเชล ถึงแม้ว่าบริเวณทางตอนเหนือของแถบมิตเวทส์จะมีปริมาณน้ำฝนที่ค่อนข้างเบาบางในสัปดาห์นี้ แต่ได้มีการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นและอุณหภูมิเฉลี่ยปานกลางในพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพด ทำให้นักวิเคราะห์คาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดสหรัฐฯ ฤดูกาลเพาะปลูก 2563/64 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานคุณภาพข้าวโพดที่อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก (Good to Excellent) ที่ 72% เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาและมากกว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ 69%
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว
กากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 13.95 บาท ในสัปดาห์ที่ผ่านมา การซื้อขายในตลาดค่อนข้างเงียบ ทำให้ราคาทรงตัว ส่วนความกังวลเรื่องโควิด-19 ระบาดรอบที่ 2 ในหลายๆ ประเทศอาจจะส่งผลทำให้ราคากากถั่วเหลืองปรับลงได้ จึงต้องคอยติดตามสถานการณ์และปริมาณความต้องการซื้อในตลาดอย่างต่อเนื่อง
ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนสิงหาคม ราคาอยู่ที่ 884.50 เซนต์/บุชเชล และกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนสิงหาคม ราคาอยู่ที่ 289.9 เหรียญสหรัฐ/ช็อตตัน ราคาถั่วเหลืองปรับตัวลดลง หลังจากที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ไม่มีการประกาศตัวเลขส่งออกถั่วเหลืองไปยังประเทศจีน ส่วนรายงานคุณภาพถั่วเหลืองอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก (Good to Excellent) ที่ 72% เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา และมากกว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ 69% ด้านประเทศแถบอเมริกาใต้ Rabobank คาดการณ์ผลผลิตถั่วเหลืองในบราซิลที่ 127.3 ล้านตัน จากพื้นที่เพาะปลูกที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น 3% จากฤดูกาลปัจจุบัน
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว
สัปดาห์นี้สถานการณ์ราคาปลาป่นยังคงทรงตัว โดยคาดว่าประเทศเปรูจะสามารถจับปลาได้ประมาณ 97% ของโควต้าการจับปลาทั้งหมด ส่วนปริมาณปลาป่นที่เหลือขายในตลาดเปรูเริ่มน้อยลง ทำให้ราคาเริ่มแข็งตัวขึ้น ด้านผู้ซื้อหลักอย่างจีน ปลาป่นสำหรับฤดูกาลใหม่จากเปรูเริ่มเข้ามาถึงที่ท่าเรือจีนแล้ว ทำให้ราคาปลาป่นภายในประเทศจีนเริ่มปรับตัวลดลงเล็กน้อย
ปลาป่นเกรดกุ้ง ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 44.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 35.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 33.20 บาท
ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 32.70 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 30.20 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาทรงตัว
สถานการณ์ราคาซื้อขายข้าวทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพ เอฟ.โอ.บี. ราคาตันละ 490 เหรียญสหรัฐ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาตันละ 419 เหรียญสหรัฐ
ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคากระสอบละ 1,400 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ กระสอบละ 1,180 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคายืนแข็ง 

ราคาประกาศสุกรขุนมีชีวิตหน้าฟาร์ม จากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ณ วันพระที่ผ่านมา ราคายืนแข็งที่กิโลกรัมละ 79-80 บาท โดยผู้เลี้ยงสุกรยังคงรักษาระดับราคาสุกรขุนไม่ให้เกิน 80 บาทต่อกิโลกรัม และยังได้เตรียมจำหน่ายเนื้อสุกรราคาถูกเพื่อประชาชนทุกภูมิภาคในวันที่ 7 สิงหาคมนี้
ด้านลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 2,800 บาท (บวก/ลบ 80)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว
การบริโภคเนื้อไก่โดยรวมทรงตัว ส่งผลให้ราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์ม ตามประกาศสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 34 บาท
ด้านลูกไก่เนื้อราคาตัวละ 12.50 บาท และลูกไก่ไข่ราคาตัวละ 28.00 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคายืนแข็ง
ไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ราคายืนแข็งที่ฟองละ 2.90 บาท โดยการบริโภคยังคงได้รับปัจจัยบวกจากที่โรงเรียนเปิดภาคเรียน และมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว