สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ร่วมสนับสนุนกระจายลำไยพื้นที่ภาคเหนือ

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ร่วมกระจายผลผลิตลำไยจากสหกรณ์ในพื้นที่ภาคเหนือ ภายใต้โครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกร เพื่อรองรับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิค-19 โดยการช่วยกันจัดส่งลำไยพันธุ์อีดอ เป็นลำไยคุณภาพเกรด AA ขนาดบรรจุกล่อง 3 กิโลกรัม จากสหกรณ์การเกษตรเสริมป่าซาง จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.จังหวัดลำพูน รวมกว่า 5 ตัน ให้กับสหกรณ์ผู้บริโภคปลายทางในกรุงเทพมหานคร 46 แห่ง เป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตลำไยโดยการใช้ความร่วมมือของเครือข่ายสหกรณ์ ส่งผลให้การระบายผลผลิตเป็นไปอย่างรวดเร็วและสร้างความเป็นธรรมด้านราคาให้กับเกษตรกรและผู้บริโภค