สยามคูโบต้า นำทีมจิตอาสา ลงพื้นที่จัดกิจกรรม “คูโบต้า พลังใจสู้ภัยน้ำท่วม” ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่บ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย

นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดกิจกรรม “คูโบต้า พลังใจสู้ภัยน้ำท่วม” บำเพ็ญประโยชน์ภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่บ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย นำทีมจิตอาสาสยามคูโบต้าเข้าซ่อมแซมฟื้นฟูปรับปรุงสถานที่ ทำความสะอาด และมอบถังเก็บน้ำสำหรับใช้ประจำหมู่บ้าน โดยได้รับความร่วมมือจากร้านค้าผู้แทนจำหน่าย พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นจิตอาสาและให้การต้อนรับ

จากสถานการณ์อิทธิพลพายุซินลากู (SINLAKU) ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักในพื้นที่ 10 จังหวัด เมื่อวันที่ 1-3 สิงหาคม ที่ผ่านมา ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ซึ่งจังหวัดเลยเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย ได้กล่าวถึงสถานการณ์ในครั้งนี้ว่า “นับเป็นเหตุอุทกภัยหนักสุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา ทำให้ลำน้ำลายซึ่งเป็นลำน้ำสายหลักที่พาดผ่าน 13 หมู่บ้านเอ่อล้น ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำสวย 773 ราย 192 ครัวเรือน ได้รับผลกระทบอีกทั้งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงทำให้พื้นที่แปลงนา ไร่อ้อย และมันสำปะหลัง รวมถึงพืชผักต่างๆ ได้รับความเสียหาย โดยในขณะนี้อยู่ในช่วงระหว่างการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ และซ่อมแซมบ้านที่ได้รับความเสียหาย ตลอดจนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ชุมชนได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงสยามคูโบต้าในฐานะองค์กรที่อยู่คู่ภาคการเกษตร ก็ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคมาแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ ตลอดจนนำเครื่องจักรกลการเกษตรมาช่วยปรับปรุงฟื้นฟูหลังน้ำท่วม”

นายวิภู รักษ์นภาพงศ์

ด้าน สยามคูโบต้า โดย นายวิภู รักษ์นภาพงศ์ ผู้จัดการส่วนอาวุโส – บริการหลังการขายในประเทศ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า “สยามคูโบต้ามีความห่วงใยพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากจึงได้เร่งลงพื้นที่เพื่อเข้าไปให้ความช่วยเหลือ โดยในเบื้องต้นได้มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 210 ถุง พร้อมนำเครื่องจักรกลการเกษตรมาช่วยในการปรับพื้นที่ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ที่ผ่านมา และในวันนี้ พวกเราชาวจิตอาสาสยามคูโบต้าได้เดินทางมาร่วมจัดกิจกรรม “คูโบต้า พลังใจสู้ภัยน้ำท่วม” คืนพื้นที่สู่ชุมชน ร่วมกันทำความสะอาด ซ่อมแซมฟื้นฟู ทาสี และมอบถังเก็บน้ำประจำหมู่บ้านเพื่อเป็นสวัสดิการผลิตน้ำดื่มให้ชุมชน จำนวน 2 ถัง พร้อมปรับพื้นที่โดยรอบ โดยได้รับความร่วมมือจากพี่น้องในชุมชนบ้านสูบเป็นอย่างดี พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ร่วมใจมอเตอร์เซลส์ จำกัด ซึ่งเป็นร้านค้าผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าในพื้นที่อีกด้วย

พลังใจสู้ภัยน้ำท่วม

นอกจากนี้ ยังถือเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งสยามคูโบต้าในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมของสยามคูโบต้า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ตลอดจนร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของสังคมและภาคการเกษตรให้ดียิ่งขึ้น สยามคูโบต้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พลังใจของจิตอาสาที่ได้มาช่วยเหลือในวันนี้ จะเป็นกำลังใจ และสร้างประโยชน์ทั้งในด้านการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ตลอดจนด้านสาธารณูปโภคแก่พี่น้องชาวบ้านตำบลน้ำสวยทุกคน”