“ประภัตร” มอบเสบียงข้าวสารและอาหารสัตว์ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุตรดิตถ์-แพร่

วันพฤหัสบดีที่​ 27 สิงหาคม 2563​ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ พร้อมด้วย นายขจร​ โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ และหัวหน้าส่วนราชการ​ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดแพร่ โดยช่วงเช้าเดินทางไปยังวัดน้ำหมัน ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จากนั้นเดินทางไปยังวัดสัมฤทธิบุญ บ้านสบป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เพื่อมอบถุงยังชีพ ข้าวสาร หญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ตลอดจนชุดเวชภัณฑ์สำหรับดูแลสุขภาพสัตว์ให้กับเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และให้กำลังใจเกษตรกร พร้อมกันนี้ ได้รับฟังรายงานความเสียหายในจังหวัด และรับฟังปัญหาจากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ

นายประภัตร เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศแจ้งพายุระดับ 4 (โซนร้อนกำลังแรง) “ฮีโกส” ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีนตอนใต้ ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระหว่างวันที่ 20-24 สิงหาคม ที่ผ่านมา จนทำให้เกิดอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ จึงได้เตรียมมาตรการให้ความช่วยเหลือ ตามหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช ปี 2562 โดยจะจ่ายให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้ก่อนเกิดภัย และจ่ายเงินช่วยเหลือตามพื้นที่ความเสียหายจริง ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ ดังนี้ นาข้าว 1,113 บาท/ไร่ พืชไร่ 1,148 บาท/ไร่ และพืชสวนและอื่นๆ 1,690 บาท/ไร่ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 โดยกำชับให้เร่งจ่ายภายในเดือน กันยายน 2563 นี้

“อย่างไรตาม ได้กำชับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เร่งสำรวจและรายงานความเสียหายเกษตรกรให้ครบทุกรายและรายงานไปยังส่วนกลาง เพื่อจะได้เตรียมหาแนวทางเยียวยาและเร่งฟื้นฟูอาชีพหลังต่อไปซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะด้านปศุสัตว์ ซึ่งจากการรับฟังมีแปลงหญ้าเสียหายทำให้ วัว ควายไม่มีอาหาร วันนี้ จึงได้มามอบหญ้าฟ่อนรวมจำนวนกว่า 40 กิโลกรัม เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น พร้อมทั้งมีสัตวแพทย์คอยให้บริการประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกรที่ต้องการเพาะปลูก” นายประภัตร กล่าว

นอกจากนี้ ได้รับรายงานว่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ แล้ว ใน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และอำเภอท่าปลา โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายด้านการเกษตรที่ได้รับผลกระทบระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2563 ในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอพิชัย อำเภอท่าปลา อำเภอน้ำปาด อำเภอฟากท่า และอำเภอทองแสนขัน เบื้องต้นพบว่า มีเกษตรกรได้รับผลกระทบทั้งหมด 1,855 ราย พื้นที่ประสบภัย 6,921 ไร่ พื้นที่คาดว่าจะเสียหาย 4,244 ไร่ ความเสียหายด้านปศุสัตว์ อาทิ สัตว์ปีก 1,858 ตัว โค 958 ตัว ควาย 78 ตัว แปลงหญ้าอาหารสัตว์ 41 ไร่

สำหรับจังหวัดแพร่ ไม่มีพื้นที่ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายด้านการเกษตรที่ได้รับผลกระทบ ระหว่างวันที่ 20-24 สิงหาคม 2563 พบความเสียหาย 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอร้องกวาง อำเภอสูงเม่นอำเภอสอง อำเภอลอง อำเภอหนองม่วงไข่ อำเภอวังชิ้น และอำเภอเด่นชัย เบื้องต้นพบว่า มีเกษตรกรได้รับผลกระทบทั้งหมด 7,405 ราย ความเสียหายด้านพืช 49,605 ไร่ ด้านประมง 430 ไร่ และด้านปศุสัตว์ ไก่พื้นเมือง (ตาย) 118 ตัว รวมทั้งได้รับผลกระทบด้านพืชอาหารสัตว์

ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น จากนั้นจะเข้าไปเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไป