กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอ ชิงรางวัลรวม 100,000 บาท ภายใต้แนวคิด “กิน อยู่ รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดโครงการ ประกวดคลิปสั้น (Viral Clip) ในหัวข้อ “กิน อยู่ รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” (THINK EAT SAVE CONTEST) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท เปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายนนี้

นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เชิญชวนเยาวชนและประชาชนทั่วไป   ร่วมสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมผ่านคลิปวิดิโอ รณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจ  ดูแล และรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า        กับโครงการประกวดคลิปสั้น (Viral Clip)  “กิน อยู่ รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”  (THINK EAT SAVE CONTEST) ซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเปิดรับทุกไอเดียสร้างสรรค์กับรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ  โดยคลิปวิดีโอต้องมีความยาว 2-5 นาที สามารถส่งคลิปเข้าประกวดได้ทั้งแบบบุคคล หรือแบบกลุ่ม เพื่อเป็นการร่วมกันรณรงค์ให้คนไทย “เปลี่ยน” การใช้ชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของประเทศและสิ่งแวดล้อมโลก ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท โดยแบ่งเป็น 6 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ 50,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 25,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 10,000 บาท และรางวัลชมเชย 5,000 บาท (จำนวน 3 รางวัล)

สอบถามรายละเอียดกติกา และสมัครเข้าประกวดได้ทาง Facebook: THINK EAT SAVE Contest (https://www.facebook.com/ThinkEatSaveContest/)