รองนายกจุรินทร์คืนโฉนดที่ดินให้เกษตรกรภาคเหนือ 192 ราย เนื้อที่กว่า 2,000 ไร่

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานบอร์ด กฟก. มอบโฉนดที่ดินทำกินให้เกษตรกรสมาชิกภายหลังที่ชำระหนี้คืนครบสัญญา ในพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด 192 ราย 307 แปลง เนื้อที่รวม 2,187 ไร่ 6.1 ตารางวา มอบเช็คเพื่อชำระหนี้ 3 สหกรณ์ ลูกหนี้ 5 ราย มูลหนี้รวม 4,620,934.29 บาท


นายจุรินทร์. กล่าวว่า ยินดีกับเกษตรกรที่ได้โฉนดคืนเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ ภายหลังจากการเป็นหนี้และถูกยึดที่ดินทำกินเพื่อนับหนึ่งใหม่ให้กับชีวิต ขณะนี้ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจังหวัดครบทุกจังหวัดแล้ว เพื่อผลักดันงานในพื้นที่ ซึ่งคณะอนุกรรมการจังหวัดมีภารกิจสำคัญ 2 เรื่อง

1.แก้หนี้ให้กับสมาชิกกองทุนที่มาขึ้นทะเบียน

2.มีหน้าที่ฟื้นฟูอาชีพให้สามารถทำการเกษตรและประกอบอาชีพเกี่ยวเนื่องกับการเกษตรให้มีความยั่งยืนต่อไปได้ โดยมีเงื่อนไข 2 ข้อ คือ เมื่อได้ที่ดินคืนมาแล้วจะต้องไม่เป็นหนี้อีกและจะต้องทำแผนฟื้นฟูควบคู่กันไป เพื่อให้สามารถยังชีพ ของตนเองและครอบครัว และมีเงินมาชำระหนี้คืนกองทุนฟื้นฟูได้

ขณะนี้กองทุนมีงบประมาณเตรียมไว้สำหรับให้ฟื้นฟูอาชีพแล้ว 458 ล้านบาท โดยอนุกรรมการจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือมีหน้าที่กลั่นกรองแผนงานโครงการฟื้นฟูในระดับจังหวัด จึงขอให้อนุกรรมการทุกท่านทำหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว และขอให้ “ทำได้ไว ทำได้จริง” ในส่วนการจัดการหนี้กองทุนฟื้นฟูได้ตั้งงบประมาน เพื่อจัดการหนี้โดยการอนุมัติแล้ว 1,328 ล้านบาท สำหรับงบปี 63 และจัดมา 1,000 ล้านบาท สำหรับการจัดการหนี้โดยเฉพาะ เพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร

นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เปิดเผยว่า เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2563 กฟก.จัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการจังหวัด เวทีที่ 4 (ภาคเหนือ)

โดยมี นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหาร นายจารึก บุญพิมพ์ ประธานคณะกรรมการจัดการหนี้ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ผู้แทนคณะกรรมการบริหารฯ ผู้แทนคณะกรรมการจัดการหนี้ฯ เข้าร่วมงานประมาณ 400 คน ณ ดิ อิมพีเรียล โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดพิษณุโลก

บทความก่อนหน้านี้ปิดทองฯ ร่วม 7 องค์กร์ภาคี หาทางรอดประเทศไทย “คิดใหม่ ไทยก้าวต่อ” หาแนวทางนำประเทศไทยผ่านวิกฤตและพัฒนาอย่างยั่งยืน
บทความถัดไปยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์แปดริ้ว รายได้มั่นคง เรียนจบจากจุฬาฯ มุ่งมั่นปลูกมะพร้าวน้ำหอม (หมูสี)