พ่อเมือง ‘มหาชัย’ ช่วยสวนมะพร้าว หนอนหัวดำระบาด-เสียหาย 2 พันไร่

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ได้ลงพื้นที่ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว เพื่อสำรวจติดตามสถานการณ์ปัญหาและหยุดการระบาดของหนอนหัวดำในสวนมะพร้าว เพื่อแก้ปัญหาและเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรสวนมะพร้าว รวมทั้งตรวจเยี่ยมศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลโรงเข้ ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้การป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว นำร่อง และปล่อยแตนเบียนบราคอนไปสู่ธรรมชาติเพื่อกำจัดกินหนอนตัวอ่อน

นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ปัญหาหนอนหัวดำมะพร้าวแพร่ระบาดในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว พบบริเวณตำบลโรงเข้ และพื้นที่ใกล้เคียงแพร่ระบาดหนักมากที่สุด ซึ่งเป็นแหล่งสำคัญที่เพาะปลูกมะพร้าวน้ำหอม ขณะนี้มีการแพร่ระบาดทำลายมะพร้าวไปแล้ว 2,673 ไร่ จากพื้นที่ปลูกมะพร้าว 21,342 ไร่ ปัจจัยการแพร่ระบาดมาจากสภาพฤดูแล้ง อากาศเอื้ออำนวยของช่วงหน้าร้อนจัด

“การแก้ปัญหา ให้เกษตรกรตัดใบมะพร้าวลงมาเผาทิ้ง และรณรงค์ให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงแตนเบียนบราคอนเพื่อปล่อยออกไปกินหนอนตัวอ่อนซึ่งเป็นวิธีธรรมชาติ ช่วยลดการใช้สารเคมีและลดค่าใช้จ่าย”

 

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน