วว.จัดสัมมนา Packaging Testing for E-commerce

สัมมนา ศบท.วว.

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย จัดสัมมนา เรื่อง “การทดสอบบรรจุภัณฑ์สำหรับอีคอมเมิร์ซ : Packaging Testing for E-commerce” ในวันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. บางเขน ผู้สนใจสอบถามรายละเอียด ได้ที่ โทร. (02) 579-1121-30  ต่อ 3208, (086) 546-6114 โทรสาร (02) 579-7573 E-mail : [email protected]