อ.ต.ก. เปิดตลาดเกษตรอินทรีย์ รับนโยบายยกมาตรฐานสินค้า

อ.ต.ก. เปิดตลาดเกษตรอินทรีย์เต็มรูปแบบ ณ อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน สอดรับนโยบายกระทรวงเกษตรฯ กำหนดให้ ปี’60 เป็นปียกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่ความยั่งยืน และสร้างความเชื่อมั่นในการกระจายสินค้าเกษตรคุณภาพให้เกษตรกรผู้ปลูกสินค้าเกษตรอินทรีย์

นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้ปี 2560 เป็นปียกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร และคณะกรรมการบริหาร อ.ต.ก. ได้ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงให้ อ.ต.ก. จัดสรรพื้นที่กว่า 400 ตารางเมตร เพื่อเปิด “ตลาดเกษตรอินทรีย์” Organic Market ให้เป็นตลาดเกษตรอินทรีย์สำหรับเกษตรกร จำหน่ายโดยเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการด้านการเกษตร และเพื่อเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยดำเนินการจัดจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาให้เป็นตลาดเกษตรอินทรีย์ถาวรต่อไป

นายกมลวิศว์ กล่าวอีกว่า เกษตรอินทรีย์ไทยในปี พ.ศ. 2559 ได้ขยายตัวต่อเนื่อง โดยในปี 2558 มีการขยายตัวสูงถึง 21% ซึ่งการขยายตัวส่วนใหญ่เกิดขึ้นในส่วนของข้าวออร์แกนิก (28%) และพืชผสมผสาน (187%) ในปี 2561 มีแนวโน้มว่าเกษตรกรที่ปลูกข้าวหันมาปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์ หรือออร์แกนิกมากขึ้น ในขณะเดียวกันตลาดออร์แกนิกในประเทศและต่างประเทศก็ดูเหมือนจะยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกษตรอินทรีย์ไทยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาค่อนข้างคึกคัก และจากการสำรวจข้อมูลโดยมูลนิธิสายใยแผ่นดิน/กรีนเนท 1 พื้นที่การผลิตเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขยายตัวเพิ่มขึ้น จาก 235,523.35 ไร่ ในปี พ.ศ. 2557 เป็น 284,918.44 ไร่ ในปี พ.ศ. 2558 (เพิ่มขึ้น 20.97%) ในส่วนของจำนวนฟาร์มเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในช่วงเวลาดังกล่าวก็ขยับเพิ่มขึ้น จาก 9,961 ฟาร์ม ในปี พ.ศ. 2557 เป็น 13,154 ฟาร์ม ในปี พ.ศ. 2558

ในรายการการศึกษาตลาดพบว่า ตลาดสินค้าออร์แกนิกไทยในปี 2557 มีมูลค่ารวม 2,331.55 ล้านบาท โดย 1,817.10 ล้านบาท เป็นตลาดส่งออก (77.9%) และ 514,45 ล้านบาท เป็นตลาดในประเทศ (22.06%) โดยช่องทางตลาดออร์แกนิกในประเทศที่ใหญ่ที่สุดคือ โมเดิร์นเทรด (59.48%) ซึ่งมีอยู่ 8 บริษัท 171 จุดจำหน่าย เป็นช่องทางที่มีจำนวนมากที่สุด มีสินค้าออร์แกนิก 150-1,500 รายการในจุดจำหน่าย มีมูลค่าการขายรวม 306 ล้านบาท/ปี รองลงมาคือ ร้านกรีน (29.47%) ซึ่งมีจุดจำหน่าย 33 แห่ง มีรายการสินค้าออร์แกนิกเฉลี่ย 229 รายการ มียอดขายรวม 151.62 ล้านบาท/ปี ร้านอาหาร (5.85%) และมีจุดจำหน่ายปลีก (Sale Point) สินค้าออร์แกนิก ประมาณ 251 แห่ง

ขอบคุณข้อมูลจากประชาชาติธุรกิจ

ภาพจาก http://www.4saleung.com/archives/1577