มอบทุนการศึกษาจาก นายชุมา  จันทรพิทักษ์ ศิษย์เก่าราชมงคลสุวรรณภูมิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การนักศึกษา และอุปนายกองค์การนักศึกษาทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่ โดยได้บริจาคทุนการศึกษา จำนวน 5 ทุน ทุนละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท จาก นายชุมา จันทรพิทักษ์ ศิษย์เก่าสาขาการบริหารธุรกิจเกษตร และเคยปฏิบัติหน้าที่อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้า มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา