ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสนับสนุนอาชีพสู่วิกฤต COVID-19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ให้การต้อนรับ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการตรวจเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพด้านอาหาร เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จัดโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา ณ ห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา