ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสนับสนุนอาชีพสู่วิกฤต COVID-19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ให้การต้อนรับ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการตรวจเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพด้านอาหาร เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จัดโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา ณ ห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

 

บทความก่อนหน้านี้สาวป.ตรี เลี้ยงปูนาขาย สร้างรายได้ระหว่างเรียน ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่
บทความถัดไปเกษตรกรชื่นมื่น เอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01  เป็นมรดกตกทอดสู่ทายาท ได้งานสร้างอาชีพให้ครัวเรือน