บ้านปูฯ มอบหน้ากากผ้าลดเสี่ยงโควิด-19 แก่โรงเรียนกว่า 1,500 แห่งทั่วประเทศมูลค่ากว่า 1.4 ล้านบาท

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีหน้ากากอนามัยอย่างเพียงพอและทั่วถึงของครูและนักเรียนเพื่อใช้ป้องกันความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าคุณภาพดี จำนวน 73,830 ชิ้น มูลค่า 1.47 ล้านบาท ให้แก่โรงเรียนจำนวน 1,576 แห่งทั่วประเทศไทยที่ขาดแคลนหน้ากากอนามัย ผ่านองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Help the Helpers ซึ่งเป็นผู้ประสานงานและกระจายหน้ากากอนามัยแก่ทุกโรงเรียนโดยมุ่งหวังว่าการมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้านี้จะมีส่วนช่วยให้ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมีสุขอนามัยที่ดีและสามารถดำเนินการเรียนการสอนไปได้อย่างราบรื่น

 

บทความก่อนหน้านี้เกษตรกรชื่นมื่น เอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01  เป็นมรดกตกทอดสู่ทายาท ได้งานสร้างอาชีพให้ครัวเรือน
บทความถัดไปเจียไต๋ เดินหน้าส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก ในโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัยโควิด 19