DITP จัดแสดง Thai SELECT ส่งเสริมธุรกิจอาหารไทยสำเร็จรูปเพิ่มโอกาสเจรจาการค้าทั้งออฟไลน์และออนไลน์

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เพื่อขยายการรับรู้และจดจำตราสัญลักษณ์ ในงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX – ANUGA ASIA 2020 “The Hybrid Edition” ในรูปแบบ Thai SELECT Pavilion

โดยมีผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประเภทผลิตภัณฑ์ มาร่วมแสดงสินค้าและเจรจาการค้าภายในคูหาจำนวน 5 ราย ได้แก่ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บริษัท เทสเมคเคอร์ จำกัด บริษัท โททัล ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด และบริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)

“กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดแสดงนิทรรศการ Thai SELECT และจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECTจากบริษัทต่าง ๆ กว่า 500 ผลิตภัณฑ์ รวมถึงมีการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูป ได้แก่ อาหารไทยสำเร็จรูปพร้อมปรุง พร้อมรับประทาน เครื่องแกง เครื่องปรุงรส และขนมไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารไทยที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก ซึ่งปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราแล้วจำนวน 611 รายการ จาก 54 บริษัท นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการทำอาหารจากผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์โดยเชฟที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย อาทิ เชฟฟางณัฐพงศ์ หน่อชูเวช เชฟฮูโต๋เชฏฐ์ภูชิชย์ เถกิงศักดิ์ เชฟเตยพัดชา กัลยาณมิตร เชฟแพรณัชชา ตันอนุชิตติกุล และเชฟโอมมี่อัฐถพล ทองศรีมา ซึ่งจะมารังสรรค์เมนูพิเศษจากผลิตภัณฑ์ Thai SELECT เพื่องานนี้โดยเฉพาะนายสมเด็จ กล่าว

นอกจากนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศยังมีการจัดคูหาในรูปแบบเสมือนจริง Thai SELECT Virtual Trade Show ขึ้นภายใต้งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเสมือนจริงTHAIFEXporter Virtual Trade Show เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางในการเจรจาการค้าระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ซื้อต่างชาติ และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สนใจแต่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานได้ โดยสามารถเข้าไปเยี่ยมชมคูหาฯ

และสามารถนัดหมายเจรจาการค้าออนไลน์แบบ real time กับผู้ประกอบการไทยได้ทางเว็บไซต์ www.thaifex-vts.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม โทร 02 507 8333 หรือสายด่วน 1169