ครบรอบ 13 ปี ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม “ยิ่งให้ ยิ่งได้”

ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 13 ปี ที่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ได้เข้าสู่สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยังคงยืนหยัดในปณิธาน “ยิ่งให้ ยิ่งได้” ตามที่หลวงพ่อปัญญานันทะภิกขุ อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ได้กล่าวไว้ให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของโรงพยาบาล และพร้อมให้บริการประชาชนในฐานะโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่พร้อมด้วยศักยภาพของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย คู่ไปกับบทบาทของการเป็นองค์กรที่มีการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการค้นคว้าวิจัยด้านการแพทย์ สุขภาพ การฟื้นฟูส่งเสริมสุขอนามัย ฯลฯ รวมทั้งการให้บริการด้านการตรวจวินิจฉัยรักษาประชาชนอย่างครบวงจร โดยมีศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellent Center) ประกอบด้วย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเปลี่ยนถ่ายกระจกตา ศูนย์ความเชี่ยวชาญโรคจากการหลับ ศูนย์ความเชี่ยวชาญจอประสาทตา ศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง และศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดข้อเข่าเทียม

ล่าสุดได้มีความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับ บริษัท ธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการจัดตั้งศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด ที่ตึก 20 ชั้น ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการแพทย์ โดยจะเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง สามารถรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบครบวงจร เช่น การตรวจคลื่นไฟฟ้า การใส่ขดลวดเพื่อขยายหลอดเลือดหัวใจ การผ่าตัดลิ้นหัวใจรั่ว โดยจะเริ่มต้นจากการให้บริการคนไข้ที่ใช้สิทธิข้าราชการและคนไข้ทั่วไปก่อนขยายไปสู่คนไข้สิทธิประกันสังคมและคนไข้ที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ได้ปรับปรุงพัฒนาทั้งในส่วนของกายภาพสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรต่างๆ ที่สนับสนุนงานบริการทางการแพทย์ เพื่อก้าวต่อไปในการเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม สร้างสุขภาพที่ดีให้กับชาวนนทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง

ทั้งนี้ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะจัดงานครบรอบ 13 ปี วันคล้ายวันสถาปนา ในวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30-11.30 น. ณ ห้องประชุมนันทปัญญา ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ โดยมีการแสดงปาฐกถาธรรม โดย หลวงพ่อปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์